Strona główna » Anna Kamińska-Stańczak
Anna Kamińska-Stańczak
Anna Kamińska-Stańczak

dr Anna Kamińska-Stańczak

Stanowisko:
Adiunkt
201
(+48 58) 523 14 88

Konsultacje

Tydzień I:
Czwartek
godz. 19.00-20.00
pok. 201
Tydzień I:
Środa
godz. 10.30-11.30
pok. 201
Tydzień II:
Czwartek
godz. 19.00-20.00
Tydzień II:
Środa
godz. 10.30-11.30
pok. 201

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość
  • Rachunkowość finansowa
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

Zagadnienia dotyczące:

 • rachunkowości finansowej z uwzględnieniem regulacji krajowych i międzynarodowych (MSSF) oraz regulacji prawa podatkowego,
 • rachunku kosztów,
 • sprawozdawczości finansowej podmiotów gospodarczych oraz organizacji pozarządowych,
 • sprawozdań z działalności organizacji pozarządowych, w tym sprawozdań merytorycznych  z działalności organizacji pożytku publicznego.

Przykładowe zagadnienia ujęte w pracach licencjackich:

 • zasady (polityka) rachunkowości a sprawozdawczość finansowa jednostki,
 • pomiar, ujęcie ewidencyjne, rozliczanie i prezentacja sprawozdawcza wybranych kategorii prawa bilansowego, tj. aktywów, pasywów, przychodów i kosztów,
 • kalkulacja kosztów produktów pracy,
 • analiza różnic pomiędzy prawem bilansowym i podatkowym (np. w zakresie pomiaru przychodów i kosztów, ustalania wyniku finansowego, zasad amortyzacji i in.),
 • wynik finansowy jako podstawa oceny działalności jednostki,
 • specyfika rachunkowości organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń i in.),
 • działalność organizacji pozarządowej i jej odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym i merytorycznym,
 • użyteczność sprawozdań finansowych i merytorycznych do oceny działalności jednostki,
 • formy ewidencji podatkowej i opodatkowania działalności osób fizycznych,
 • historia i teoria rachunkowości.

Rozdział badawczy pracy licencjackiej powinien być napisany przy wykorzystaniu informacji z podmiotu gospodarczego lub ich grupy, z wyłączeniem banków, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych. Mile widziane są prace odnoszące się do rachunkowości i gospodarki finansowej jednostek sektora pozarządowego (fundacji, stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego i in.).

 

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

Zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej problematyki:

 • rachunkowości finansowej z uwzględnieniem regulacji krajowych i międzynarodowych (MSSF) oraz regulacji prawa podatkowego,
 • rachunku kosztów,
 • sprawozdawczości finansowej podmiotów gospodarczych oraz organizacji pozarządowych,
 • sprawozdań z działalności organizacji pozarządowych, w tym sprawozdań merytorycznychz działalności organizacji pożytku publicznego.

Rozdział badawczy pracy magisterskiej powinien być napisany przy wykorzystaniu informacji z podmiotu gospodarczego lub ich grupy, z wyłączeniem banków, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych. Mile widziane są prace odnoszące się do rachunkowości i gospodarki finansowej jednostek sektora pozarządowego (fundacji, stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego i in.).

 

Egzaminy i zaliczenia

 • Rachunkowość [ćw]
 • grupa: N11-01
  Sobota 12.06.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Rachunkowość [w]
 • grupa: N22-31
  Niedziela 27.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: N22-31
  Sobota 18.09.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  E
  termin drugi

 • Rachunkowość [w, I poł.sem]
 • grupa: S11-01
  Czwartek 24.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S11-02
  Czwartek 24.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S11-03
  Czwartek 24.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S11-04
  Czwartek 24.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S11-05
  Czwartek 24.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S11-01
  Czwartek 16.09.2021
  godz.: 08.45-10.30
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S11-02
  Czwartek 16.09.2021
  godz.: 08.45-10.30
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S11-03
  Czwartek 16.09.2021
  godz.: 08.45-10.30
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S11-04
  Czwartek 16.09.2021
  godz.: 08.45-10.30
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S11-05
  Czwartek 16.09.2021
  godz.: 08.45-10.30
  sala online
  E
  termin drugi

Publikacje