Strona główna » Beata Zackiewicz-Brunke
Beata Zackiewicz-Brunke

dr Beata Zackiewicz-Brunke

Konsultacje

Tydzień I:
Piątek
godz. 09.00-09.30
online
Tydzień I:
Piątek
godz. 11.30-12.00
online
Tydzień I:
Wtorek
godz. 09.45-10.45
online
Tydzień II:
Czwartek
godz. 10.00-11.00
pok. 204
Tydzień II:
Wtorek
godz. 09.45-10.45
pok. 204

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Rachunek kosztów I
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Rachunek kosztów I
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Rachunek kosztów
  • Rachunek kosztów II
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Rachunek kosztów II
  • Seminarium magisterskie
 • Studia podyplomowe
  • Rachunek kosztów

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

Tematyka seminariów

W zakresie prowadzonego seminarium znajdują się zagadnienia odnoszące się do szeroko pojętej rachunkowości jednostek gospodarczych, z wyłączeniem banków, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych.

W szczególności mile są widziane prace z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, w tym z wykorzystaniem rachunku kosztów na potrzeby sprawozdawcze oraz na potrzeby decyzyjne i kontrolne.

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

Zakres programowy:

 • rachunkowość finansowa,
 • organizacja rachunkowości,
 • inwentaryzacja,  
 • ewidencja i wycena poszczególnych
 • składników aktywów i pasywów,
 • podatki w rachunkowości,
 • kategorie kształtujące wynik finansowy,
 • źródła finansowania majątku,
 • sprawozdawczość finansowa,
 • analiza i ewidencja kosztów.

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Biegły Rewident

Zakres programowy:

W zakresie prowadzonego seminarium znajdują się zagadnienia odnoszące się do szeroko pojętej rachunkowości jednostek gospodarczych, z wyłączeniem banków, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych.

W szczególności mile są widziane prace z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, w tym z wykorzystaniem rachunku kosztów na potrzeby sprawozdawcze oraz na potrzeby decyzyjne i kontrolne.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje