Partnerem badania jest firma Grupa Energa


WORLD IT PROJECT

Cel projektu

Metodologia badania

Model badawczy ITOC