Strona główna » Menedżer w instytucjach kultury
Menedżer w instytucjach kultury
Aktualizacja: Poniedziałek, 10 grudnia 2018 roku, godz. 11:58

REKRUTACJA

Dokumenty rekrutacyjne:

  1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych).
  2. Dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia lub ukończonych jednolitych studiów magisterskich.
  3. Zdjęcie legitymacyjne.

 
Terminy i etapy rekrutacji:
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się wyłącznie za pośrednictwem narzędzia Internetowej Rejestracji Kandydatów na Studia Podyplomowe - IRK.


Link do Internetowej Rejestracji Kandydatów:
 >>> https://podyplomowi.irk.ug.edu.pl/index.web <<<

Etapy dodatkowej rekrutacji:

  1. Rejestracja w IRK: do dnia 30.01.2019r.
  2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: do dnia 30.01.2019r
  3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: dn. 31.01.2019r

 
 
Dokumenty należy składać w Biurze Instytutu Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, pok. 318, Wydział Zarządzania, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, tel. (058) 523 14 17, tel/fax (058) 523 11 75, e-mail: oiz.wzr@ug.edu.pl lub przesłać pocztą na wyżej podany adres.
 
Po zdaniu egzaminów przedmiotowych, napisaniu pracy dyplomowej i uzyskaniu pozytywnej recenzji promotora, absolwent otrzymuje UNIWERSYTECKIE ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH.
 
Koszt studiów (dwóch semestrów) - 4.000,00 PLN (możliwość płatności w dwóch ratach – na początku każdego z semestrów).