do strony glownej wydziału  strona główna wydziału                      WERSJA ARCHIWALNA   English version | Adresy i telefony na wydziale
Informacje o Wydziale
rekrutacja na studia
dlaczego studia u nas
studia I stopnia
studia II stopnia
studia III stopnia
studia podyplomowe

informacje dla kandydatów
studentów wydziału
doktorantów
pracowników

o wydziale
o nas
władze
Międzynarodowa Rada Doradcza
historia
uchwały Rady Wydziału
struktura
adresy i telefony
pracownicy naukowi
wolne miejsca pracy
nasi absolwenci
wydział na mapie
wydarzenia

Praktyki
Informacje
Regulaminy
Formularze
Oferty praktyk

Działalnosć naukowo badawcza
informacje
stopnie naukowe
postępowania habilitacyjne
opublikowane książki
opublikowane artykuły konferencje naukowe
Kategoria naukowa

Nasze czasopismo -
Zarządzanie i Finanse

Erasmus
Partnerzy
Wymiana Studentów
Wymiana Pracowników
Kontakt

Organizacje
koła naukowe
samorząd studencki
inne organizacje studenckie
sale dydaktyczne
 
Pracownicy naukowi


prof. dr hab. Krystyna Dziworska

Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Zakład Nieruchomości
Stanowisko: profesor
Telefon: 058 523-14-31
Pokój125
e-mail: krystyna.dziworska@ug.edu.pl
Publikacje: książki i artykuły

Konsultacje:

Najbliższe konsultacje
26.09.16r. (pon.) godz. 9,30-10,30
Pokój 125

Egzaminy i zaliczenia: studia stacjonarne   |   studia niestacjonarne

Studia doktoranckie:
 ZARZĄDZANIE INWESTECJAMI (WYKŁAD)

Prowadzone seminaria:
SEMINARIUM DOKTORSKIE

SEMINARIUM MAGISTERSKIE
Specjalność: Inwestycje i Nieruchomości


Wykształcenie, kursy i certyfikaty

wyższe ekonomiczne

Projekty i prace wdrożeniowe

Dotyczą tematyki przygotowania i oceny efektywności projektów inwestycyjnych

Pełnione funkcje

Profesor zwyczajny,
kierownik Katedry Inwestycji,
członek Senatu Uniwersytetu Gdańskiego,
przwodnicząca Senackiej Komisji Budżetu i Finansów UG,
członek zespołu opiniującego w Departamencie Badań Naukowych MNiSW,
członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Zainteresowania naukowe

Przygotowanie projektów inwestycjnych, montaż finansowy projektów, partnerstwo publiczno - prywatne, inwestycje nieruchomości, nadzór korporacyjny spółek.

Wybrane publikacje

1. Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000,
2. Podstawy matematyki finansowej, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1995,
3. Rozwój rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce (współautor)w: Gospodarka, inwestycje, nieruchomości, podatki, Wyd. SGH Warszawa 2007,
4. Struktura procesu inwestycyjnego projektów deweloperskich(współautor)w: Inwestycje i nieruchomości, Wyd. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006,
5. Problemy inwestowania w kształceniu na kierunku "gospodarka nieruchomościami" w: Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami. Dydaktyka i badania, pod red. Adama Nalepki cz. I,
6.Project finance w rozwoju infrastruktury komunalnej, w: Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami. Dydaktyka i badania, pod. red. Adama Nalepki, cz. IIwstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału