do strony glownej wydziału  strona główna wydziału                      WERSJA ARCHIWALNA   English version | Adresy i telefony na wydziale
Informacje o Wydziale
rekrutacja na studia
dlaczego studia u nas
studia I stopnia
studia II stopnia
studia III stopnia
studia podyplomowe

informacje dla kandydatów
studentów wydziału
doktorantów
pracowników

o wydziale
o nas
władze
Międzynarodowa Rada Doradcza
historia
uchwały Rady Wydziału
struktura
adresy i telefony
pracownicy naukowi
wolne miejsca pracy
nasi absolwenci
wydział na mapie
wydarzenia

Praktyki
Informacje
Regulaminy
Formularze
Oferty praktyk

Działalnosć naukowo badawcza
informacje
stopnie naukowe
postępowania habilitacyjne
opublikowane książki
opublikowane artykuły konferencje naukowe
Kategoria naukowa

Nasze czasopismo -
Zarządzanie i Finanse

Erasmus
Partnerzy
Wymiana Studentów
Wymiana Pracowników
Kontakt

Organizacje
koła naukowe
samorząd studencki
inne organizacje studenckie
sale dydaktyczne
 
Pracownicy naukowi


prof. UG, dr hab. Anna Zamojska

Katedra Ekonometrii

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Telefon: 058 523-11-06
Pokój111
e-mail: a.zamojska@ug.edu.pl
Publikacje: książki i artykuły

Konsultacje:

Konsultacje w czasie wakacji:

środa godz. 10.00-11.00

Urlop wypoczynkowy:
21.07-30.09.2016

Egzaminy i zaliczenia: studia stacjonarne   |   studia niestacjonarne

Prowadzone wykłady:
 HISTORIA EKONOMETRII
 ANALIZA PORTFELA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH
 MATEMATYKA ZSZ FIR
 ANALIZA FUNDAMENTALNA
 EKONOMETRIA MSU Z
Prowadzone ćwiczenia:
 ANALIZA PORTFELA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH
 EKONOMETRIA
 EKONOMETRIA FIR
 BADANIA OPERACYJNE MSU ZIM
 MATEMATYKA ZSZ FIR
 ANALIZA FUNDAMENTALNA
 EKONOMETRIA ZSZ FIR

Prowadzone seminaria:
ANALIZA ZJAWISK ZACHODZąCYCH NA POLSKIM RYNKU KAPITAłOWYM
Specjalność: Analityka gospodarcza

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE ZJAWISK ZACHODZąCYCH NA RYNKU FINANSOWYM
Specjalność: Analityka gospodarcza

SEMINARIUM DOKTORSKIE


Wykształcenie, kursy i certyfikaty

mgr, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, 1992 (Analiza integracji i kointegracji szeregów czasowych na przykładzie wypadków samochodowych w województwie gdańskim)
dr, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, 2000 (Model Arbitrażu Cenowego)
hab., Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania,2013 (Efektywność funduszy inwestycyjnych w Polsce. Studium teoretyczno-empiryczne)

Projekty i prace wdrożeniowe

Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych
Granty i projekty:
Grant w ramach projektu finansowanego przez NBP pt. Determinanty rentowności obligacji skarbowych Polski i wybranych krajów europejskich w latach 2005-2012, 2014. Kierownik projektu.
Grant w ramach projektu nt. Model mikrosymulacji StartUp, w ramach: BRing. Nauki społeczne dla gospodarki UDA POKL nr 04.02.00-00-126/11-00, 2013. Kierownik projektu.
Grant w ramach projektu nt. Innowrota - współpraca nauki i biznesu przyszłością Pomorza, UDA POKL nr 08.02.01-22-018/10-00, 2012.
Udział jako wykonawca w projekcie: Clised –Climate Change Impact, Norway Grants in the Polish-Norwegian Research Programme, Instytut Oceanologii PAN, Sopot, 2014-2017.
Udział jako wykonawca w projekcie: Wetlands, Algae and Biogas – A Southern Baltic Sea Eutrophication Counteract Project, Instytut Oceanologii PAN, Sopot, 2012.


Pełnione funkcje

Koordynator Wydziału Zarządzania ds Bałtyckiego Festiwalu Nauki
Członek Komisji Oceniającej Wydziału Zarządzania UG
Opiekun Koła Naukowego SK WZR Econometrics

Zainteresowania naukowe

ekonometria, modelowanie szeregów czasowych dotyczacych rynków finansowych, analiza portfelowa, efektywnosc rynków kapitalowych, matematyka, matematyka finansowa, ekonomia matematyczna, prognozy i symulacje, analiza dzialalnosci inwestorow insytucjonalnych.wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału