do strony glownej wydziału  strona główna wydziału                      WERSJA ARCHIWALNA   English version | Adresy i telefony na wydziale
Informacje o Wydziale
rekrutacja na studia
dlaczego studia u nas
studia I stopnia
studia II stopnia
studia III stopnia
studia podyplomowe

informacje dla kandydatów
studentów wydziału
doktorantów
pracowników

o wydziale
o nas
władze
Międzynarodowa Rada Doradcza
historia
uchwały Rady Wydziału
struktura
adresy i telefony
pracownicy naukowi
wolne miejsca pracy
nasi absolwenci
wydział na mapie
wydarzenia

Praktyki
Informacje
Regulaminy
Formularze
Oferty praktyk

Działalnosć naukowo badawcza
informacje
stopnie naukowe
postępowania habilitacyjne
opublikowane książki
opublikowane artykuły konferencje naukowe
Kategoria naukowa

Nasze czasopismo -
Zarządzanie i Finanse

Erasmus
Partnerzy
Wymiana Studentów
Wymiana Pracowników
Kontakt

Organizacje
koła naukowe
samorząd studencki
inne organizacje studenckie
sale dydaktyczne
 
Pracownicy naukowi


dr Sylwia Kuczamer-Kłopotowska

Katedra Marketingu

Stanowisko: adiunkt
Telefon: 058 523-13-57
Pokój108
e-mail: sylwia.klopotowska@ug.edu.pl
Publikacje: książki i artykuły

Konsultacje:

semestr zimowy
urlop zdrowotny


Egzaminy i zaliczenia: studia stacjonarne   |   studia niestacjonarneWykształcenie, kursy i certyfikaty

2005 - doktorat, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania w Sopocie
temat rozprawy: Internet jako kanał dystrybucji usług bankowych

1997 – 1998 - Studia Podyplomowe Bankowość Uniwersalna
Gdańska Akademia Bankowa przy współpracy z Uniwersytetem Gdańskim

1996 – 1997 - Mastère Specialisé Banque et Finance de Gdansk
Studium Podyplomowe Bankowości i Finansów, Politechnika Gdańska przy współpracy z Uniwersytetem ESC Ruen Francja

1995 – 1996 - Studium Podyplomowe Handlu Zagranicznego oraz Marketingu, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomii w Sopocie

1990 – 1995 - Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania w Sopocie, kierunek: Ekonomika przedsiębiorstw, specjalność: Marketing, praca magisterska nt. analizy portfolio przedsiębiorstwa metodą Boston Consulting Group

1987 – 1990 - I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Dubois w Koszalinie , profil ogólny z rozszerzonym programem języka francuskiego

Projekty i prace wdrożeniowe

1.Inicjator oraz opiekun Koła Naukowego „Market” działającego przy Katedrze Marketingu do 2007 roku

2.W latach 2004-2005 udział w projekcie RePro 2004 - Real-life Business Projects in Multicultural Student-Centred Learning, realizowanym w ramach programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci - cel projektu: stworzenie modelu budowy case studies, aplikowanego w metodzie nauczania SCL (student centred learnig)

Pełnione funkcje

1.Inicjator oraz opiekun Koła Naukowego „Market” działającego przy Katedrze Marketingu do 2007 roku

2.W latach 2004-2005 udział w projekcie RePro 2004 - Real-life Business Projects in Multicultural Student-Centred Learning, realizowanym w ramach programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci - cel projektu: stworzenie modelu budowy case studies, aplikowanego w metodzie nauczania SCL (student centred learnig)

Zainteresowania naukowe

- Marketing usług bankowych
-Marketing usług ubezpieczeniowych
-Badania marketingowe
-Reklama
-Public relations

Wybrane publikacje

1.Wybrane formy bankowości elektronicznej wykorzystywane do budowania trwałych relacji z klientem, w: Marketing przyszłości. Trendy – strategie – instrumenty. Interakcje w kształtowaniu partnerstwa organizacji z otoczeniem, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006

2.Kanały dystrybucji, w: Marketing. Podstawy i kontrowersje, pod red. W. Żurawik, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005,

3.Badania marketingowe, w: Marketing. Podstawy i kontrowersje, pod red. W. Żurawik, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005,

4.Internet jako przykład rozwoju nowych kanałów dystrybucji usług bankowych, w Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2004,

5.Nowoczesne kanały dystrybucji usług finansowych, w Innowacje. Młodzi o marketingu, materiały konferencyjne Zakładu Marketingu Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, październik 2001,

6.Obszary współpracy polskich małych przedsiębiorstw z bankiem na przykładzie BWP-Unibank SA w Gdańsk, materiały konferencyjne Katedry Marketingu Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału