do strony glownej wydziału  strona główna wydziału                      WERSJA ARCHIWALNA   English version | Adresy i telefony na wydziale
Informacje o Wydziale
rekrutacja na studia
dlaczego studia u nas
studia I stopnia
studia II stopnia
studia III stopnia
studia podyplomowe

informacje dla kandydatów
studentów wydziału
doktorantów
pracowników

o wydziale
o nas
władze
Międzynarodowa Rada Doradcza
historia
uchwały Rady Wydziału
struktura
adresy i telefony
pracownicy naukowi
wolne miejsca pracy
nasi absolwenci
wydział na mapie
wydarzenia

Praktyki
Informacje
Regulaminy
Formularze
Oferty praktyk

Działalnosć naukowo badawcza
informacje
stopnie naukowe
postępowania habilitacyjne
opublikowane książki
opublikowane artykuły konferencje naukowe
Kategoria naukowa

Nasze czasopismo -
Zarządzanie i Finanse

Erasmus
Partnerzy
Wymiana Studentów
Wymiana Pracowników
Kontakt

Organizacje
koła naukowe
samorząd studencki
inne organizacje studenckie
sale dydaktyczne
 
Pracownicy naukowi


prof. UG, dr hab. Jerzy Auksztol

Katedra Informatyki Ekonomicznej

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
brak zdjęcia
Telefon: 058 523-11-11
PokójC-28
e-mail: jerzy.auksztol@ug.edu.pl
Publikacje: książki i artykuły

Konsultacje:

Czwartek (23.06.2016), 16.00 - 17.30

Urlop wypoczynkowy
1.08-20.09.2016 r.

Egzaminy i zaliczenia: studia stacjonarne   |   studia niestacjonarne

Prowadzone wykłady:
 PROGRAMOWANIE KOMPUTERÓW

Prowadzone seminaria:
SEMINARIUM DOKTORSKIE


Zainteresowania naukowe

* przestrzenne bazy danych
* prawa własności intelektualnej

Wybrane publikacje

Auksztol Jerzy, Information Management, Bernard Kubiak, Antoni Korowicki Ed., University of Gdansk, Faculty of Management, Rozdział: Internal Markets as an Alternative for Information System and Technology Outsourcing, Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007
Auksztol Jerzy, Wrycza Stanisław, Gajda Damian, Problemy społeczeństwa informacyjnego - Monografia pod redakcją Agnieszki Szewczyk, Rozdział: Wybrane zagadnienia rozwoju e-biznesu wśród MŚP - metody i wyniki badań, Wydawnictwo: Szczecin, 2007
Auksztol Jerzy, Wrycza Stanisław, Gajda Damian, Proceedings of the 15th European Conference on Information Systems (ECIS2007), Rozdział: Assessing e-business adoption for region: the quantitative study, 2007
Auksztol Jerzy, Wprowadzenie do VBA Języka Programowania VISUAL BASIC dla Aplikacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006
Auksztol Jerzy, Plata-Przechlewski Tomasz, Advances in Information Systems Development, Bridging the Gap between Academia and Industry (Tom 2), Rozdział: Challenges in Developing XML-Based Learning Repositories, Wydawnictwo: Springer, 2006
Auksztol Jerzy, Plata-Przechlewski Tomasz, Koncepcje i narzędzia zarządzania informacją i wiedzą, red. E. Nidzielska, K. Perechuda, Rozdział: Kształtowanie polityki zarządzania wiedzą w organizacjach gospodarczych. 2004
Auksztol Jerzy, Human Computer Interaction, pr. zbior. pod red. B.F.Kubiaka, A.Korowickiego, Rozdział:Warunki licencyjne przejawem strategii rozwoju firm na rynku własności intelektualnej., 2003
Auksztol Jerzy, Zastosowanie informatyki w rachunkowości i finansach. Pr. zbior. pod red. B.F.Kubiaka, A.Korowickiego, Rozdział: Konsekwencje wprowadzenia podatku VAT na oprogramowanie, 2003
Kubiak Bernard, Auksztol Jerzy, Strategia Współczesnej Organizacji, Rozdział: Współczesna organizacja i jej potrzeby informacyjne, 2003
Plata-Przechlewski Tomasz, Auksztol Jerzy, Reconsidering the role of Government in the process of building Spatial Data Infrastructure, Prace i Materiały Naukowe Wydziału Zarządzania UG 3/2007, 2007
Auksztol Jerzy, Wrycza Stanisław, Gajda Damian, Metodologiczne aspekty badania rozwoju gospodarki elektronicznej małych i średnich przedsiębiorstw, Prace i Materiały Naukowe Wydziału Zarządzania UG 3/2007, 2007
Auksztol Jerzy, Plata-Przechlewski Tomasz, Developing an Interoperable Spatial Data Infrastructure, Advances in Information Systems Development (ISD), 2005
Auksztol Jerzy, Barriers of Using Geographical Information Systems In Business Applications, Information Management (eds) Kubiak B., Korowicki A., 2005
Auksztol Jerzy, Synergiczny rozwój Systemów Informacji Przestrzennej i Systemów Baz Danych, Przegląd geodezyjny Nr 1, 2004
Auksztol Jerzy, Plata-Przechlewski Tomasz, Nowe perspektywy publikowania materiałów dydaktycznych przy wykorzystaniu standartów XML, Informatyka ekonomiczna - Przegląd naukowo-dydaktyczny. Prace Naukowe AE we Wrocławiu Nr 1027, 2004
Auksztol Jerzy, Plata-Przechlewski Tomasz, Towards flexible Geographic Information Infrastructure, Electronic Government, Lecture Notes in Computer Science Nr 3183 / 2004, 2004
Auksztol Jerzy, Plata-Przechlewski Tomasz, Infrastruktura Sieci Semantycznej w Systemach Wspomagających Zarządzanie Wiedzą, Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu. Prace Nauk. AE we Wrocławiu Nr 1044, 2004
Auksztol Jerzy, Zarządzania oprogramowaniem, Przegląd organizacji Nr 9, 2003
Auksztol Jerzy, Ochrona prawna map numerycznych, Geodeta Nr 4, 2003
Auksztol Jerzy, Nowe formy obrotu i ochrony map numerycznych., Przegląd geodezyjny Nr 7, 2003wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału