do strony glownej wydziału  strona główna wydziału                      WERSJA ARCHIWALNA   English version | Adresy i telefony na wydziale
Informacje o Wydziale
rekrutacja na studia
dlaczego studia u nas
studia I stopnia
studia II stopnia
studia III stopnia
studia podyplomowe

informacje dla kandydatów
studentów wydziału
doktorantów
pracowników

o wydziale
o nas
władze
Międzynarodowa Rada Doradcza
historia
uchwały Rady Wydziału
struktura
adresy i telefony
pracownicy naukowi
wolne miejsca pracy
nasi absolwenci
wydział na mapie
wydarzenia

Praktyki
Informacje
Regulaminy
Formularze
Oferty praktyk

Działalnosć naukowo badawcza
informacje
stopnie naukowe
postępowania habilitacyjne
opublikowane książki
opublikowane artykuły konferencje naukowe
Kategoria naukowa

Nasze czasopismo -
Zarządzanie i Finanse

Erasmus
Partnerzy
Wymiana Studentów
Wymiana Pracowników
Kontakt

Organizacje
koła naukowe
samorząd studencki
inne organizacje studenckie
sale dydaktyczne
 
Pracownicy naukowi


prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Instytut Organizacji i Zarządzania
Zakład Strategii Zarządzania
Stanowisko: Profesor
brak zdjęcia
Telefon: 058 523-13-29
Pokój317
e-mail: bogdan.nogalski@ug.edu.pl
WWW: http://wzr.pl/~nogalski
Publikacje: książki i artykuły

Konsultacje:
Egzaminy i zaliczenia: studia stacjonarne   |   studia niestacjonarne

Studia doktoranckie:
 ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE II (WYKŁAD)


Pełnione funkcje

Przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Członek Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, Członek Zarządu Gdańskiego Oddziału TNOiK, Członek Rady Programowej �Przegląd Organizacji�, Członek Kolegium Redakcyjnego �Master of Business Administration�, Członek Rady Programowej Zeszytów Naukowych Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Członek Kapituły Medalu im. T. Kotarbińskiego, Członek zespołu specjalistycznego do spraw oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych �Zespół Organizacji i Zarządzania� H02D, Przewodniczący Rady Głównej Kongresu Dyrektorów, Członek wielu Rady Programowych Konferencji Naukowych.

Zainteresowania naukowe

Zarządzanie strategiczne i strategie zarządzania
w tym: zarządzanie wartością firmy, wycena wartości firmy, restrukturyzacja, przekształcenia własnościowe, zarządzanie zmianą strategiczną, projektowanie strategii, zarządzanie organizacjami wielopodmiotowymi.wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału