do strony glownej wydziału  strona główna wydziału                      WERSJA ARCHIWALNA   English version | Adresy i telefony na wydziale
Informacje o Wydziale
rekrutacja na studia
dlaczego studia u nas
studia I stopnia
studia II stopnia
studia III stopnia
studia podyplomowe

informacje dla kandydatów
studentów wydziału
doktorantów
pracowników

o wydziale
o nas
władze
Międzynarodowa Rada Doradcza
historia
uchwały Rady Wydziału
struktura
adresy i telefony
pracownicy naukowi
wolne miejsca pracy
nasi absolwenci
wydział na mapie
wydarzenia

Praktyki
Informacje
Regulaminy
Formularze
Oferty praktyk

Działalnosć naukowo badawcza
informacje
stopnie naukowe
postępowania habilitacyjne
opublikowane książki
opublikowane artykuły konferencje naukowe
Kategoria naukowa

Nasze czasopismo -
Zarządzanie i Finanse

Erasmus
Partnerzy
Wymiana Studentów
Wymiana Pracowników
Kontakt

Organizacje
koła naukowe
samorząd studencki
inne organizacje studenckie
sale dydaktyczne
 
Pracownicy naukowi


dr Jacek Maślankowski

Katedra Informatyki Ekonomicznej

Stanowisko: Adiunkt
Telefon: 058 523-13-33
PokójC-33
e-mail: jacek@univ.gda.pl
WWW: http://www.maslankowski.pl
Publikacje: książki i artykuły

Konsultacje:

Konsultacje w okresie letnim 2015/2016
Piątek, 13:00-14:00

Urlop wypoczynkowy
27.07-09.09.2016 r.
20.09-23.09.2016 r.

Egzaminy i zaliczenia: studia stacjonarne   |   studia niestacjonarne

Prowadzone wykłady:
 PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE
 BAZY DANYCH
 BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW
 TECHNOLOGIA BAZ DANYCH
 HURTOWNIE DANYCH
 PROGRAMOWANIE SIECIOWE
 SYSTEMY BAZ DANYCH
Prowadzone ćwiczenia:
 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA
 BAZY DANYCH
 BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW
 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA
 HURTOWNIE DANYCH
 ELEKTRONICZNE ZASOBY BIBLIOGRAFICZNE (PDW)* (ĆWICZENIA)

Prowadzone seminaria:
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
Specjalność: Informatyka


Wykształcenie, kursy i certyfikaty

Członkostwo w organizacjach:

* AIS - Association for Information Systems
* ACM - Association for Computing Machinery
* NTIE - Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej
* PLAIS - The Polish Association For Information Systems

Pełnione funkcje

Redaktor tematyczny czasopisma Zarządzanie i Finanse (Journal of Management and Finance)

Zainteresowania naukowe

* Hurtownie danych
* Business Intelligence
* Big Data

Wybrane publikacje

* Maślankowski J.: Ocena możliwości zastosowania zwinnych metody wytwarzania oprogramowania we wdrożeniach hurtowni danych; (w:) STUDIA INFORMATICA No.2, Vol. 35, 2014
* Wrycza S., Marcinkowski B., Maślankowski J.: Diagramy wdrożeniowe w modelowaniu systemów informatycznych; E-MENTOR Nr 1 (53), 2014
* Wrycza S., Marcinkowski B., Maślankowski J.: Applications of Implementation Diagrams in System Infrastructure Modeling; Journal of Management and Finance No. 12, 2014
* Maślankowski J.: Data Quality Issues Concerning Statistical Data Gathering Supported by Big Data Technology; (w:) Communications in Computer and Information Science Volume Nr 424, 2014
* Maślankowski J.: The Integration of Web-Based Information and the Structured Data in Data Warehousing; (w:) Lecture Notes in Business Information Processing No. 161; 2013
* Maślankowski J.: Koncepcja wielowarstwowego modelowania systemów klasy Business Intelligence; (w:) STUDIA INFORMATICA Vol. 34, No. 2B (112); 2013
* Maślankowski J.: Zarządzanie zmianami metedologicznymi w hurtowniach danych; (w:) Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH Nr 29; 2013
* Maślankowski J.: The Evolution of the Data Warehouse Systems in Recent Years; (w:) Zarządzanie i Finanse, Nr 3; 2013
* Wrycza S., Marcinkowski B., Maślankowski J.: UML 2.x. Ćwiczenia zaawansowane; 2012
* Maślankowski J.: Indirect outcomes of information systems implementation in business organizations; (w:) Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Nr 3; 2011
* Maślankowski J.: Model gromadzenia wymagań biznesowych dla hurtowni danych; (w:) J. Goliński, K. Krauze, A. Kobyliński, M. Grzywińska-Rąpca, Współczesne aspekty informacji, Tom III, Monografie i Opracowania nr 574, Oficyna Wydawnicza: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa Nr 574; 2010
* Maślankowski J.:The Extension in UML Class Diagram for Modelling Data Warehouses; (w:) Kubiak B.F., Korowicki A., Information Management 2009, Gdansk University Press, Gdansk 2009
* Maślankowski J.:Uwarunkowania wdrożeń hurtowni danych w organizacjach gospodarczych; (w:) Systemy wspomagania organizacji, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2008
* Maślankowski J.; Model wdrożeń hurtowni danych dla organizacji gospodarczych;(w:) Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym, Wyd. FRUG, Sopot 2008
* Maślankowski J.; Zastosowania systemów hurtowni danych w polskich organizacjach gospodarczych; (w:) Materiały V Krajowej Konferencji Naukowej, Infobazy 2008. Systemy, aplikacje, usługi.; CI TASK; Gdańsk 2008
* Maślankowski J.; R.10. Bezpieczeństwo transmisji danych; (w:) Winiarski J. (red.); Sieci komputerowe w biznesie; Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Gdańsk 2008
* Maślankowski J., Lenartowicz T.; R.8. Projektowanie sieci komputerowych; (w:) Winiarski J. (red.); Sieci komputerowe w biznesie; Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Gdańsk 2008
* Maślankowski J.; UML a programowanie; (w:) Wrycza S. (red.); UML 2.1. Ćwiczenia; Helion; Gliwice 2006
* Maślankowski J.; Diagramy wdrożeniowe (komponentów i rozlokowania); (w:) Wrycza S. (red.); UML 2.1. Ćwiczenia; Helion; Gliwice 2006
* Maślankowski J.; Diagramy maszyny stanowej; (w:) Wrycza S. (red.); UML 2.1. Ćwiczenia; Helion; Gliwice 2006
* Maślankowski J.; Integration of Text- and Data-Mining Technologies for Use in Banking Applications, (w:) Nillson et al.; Advances in Information Systems Development; Springer Science; New York 2006
* Maślankowski J., Wdrażanie hurtowni danych w organizacjach zorientowanych na strategię, (w:) Rószkiewicz M., Wędrowska E. (red.); Informacja w społeczeństwie XXI wieku; Oficyna Wydawnicza SGH; Warszawa 2005
* Marcinkowski B., Maślankowski J.; Analiza szans oraz zagrożeń związanych z wykorzystaniem Internetu w edukacji (w:) Nowicki A., Jelonek D., Goliński J. (red.); Informatyka ekonomiczna. Aspekty naukowe i dydaktyczne; Sekcja Wydawnicza Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej; Częstochowa 2004
* Maślankowski J.; Jakość hurtowni danych czynnikiem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG Nr 2/2004, Wyd.UG, Sopot 2004wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału