do strony glownej wydziału  strona główna wydziału                      WERSJA ARCHIWALNA   English version | Adresy i telefony na wydziale
Informacje o Wydziale
rekrutacja na studia
dlaczego studia u nas
studia I stopnia
studia II stopnia
studia III stopnia
studia podyplomowe

informacje dla kandydatów
studentów wydziału
doktorantów
pracowników

o wydziale
o nas
władze
Międzynarodowa Rada Doradcza
historia
uchwały Rady Wydziału
struktura
adresy i telefony
pracownicy naukowi
wolne miejsca pracy
nasi absolwenci
wydział na mapie
wydarzenia

Praktyki
Informacje
Regulaminy
Formularze
Oferty praktyk

Działalnosć naukowo badawcza
informacje
stopnie naukowe
postępowania habilitacyjne
opublikowane książki
opublikowane artykuły konferencje naukowe
Kategoria naukowa

Nasze czasopismo -
Zarządzanie i Finanse

Erasmus
Partnerzy
Wymiana Studentów
Wymiana Pracowników
Kontakt

Organizacje
koła naukowe
samorząd studencki
inne organizacje studenckie
sale dydaktyczne
 
Pracownicy naukowi


prof. dr hab. Jerzy Bieliński

Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstw Okrętowych
Stanowisko: profesor
Telefon: 058 523-14-22
Pokój225
e-mail: jbiel@panda.bg.univ.gda.pl
Publikacje: książki i artykuły

Konsultacje:

konsultacja w dniu 26.09.2016 r. od 12:00 - 13:00

Egzaminy i zaliczenia: studia stacjonarne   |   studia niestacjonarne

Prowadzone wykłady:
 ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE (STUDIA STACJONARNE II STOPNIA)
 ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE (STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA)
Studia doktoranckie:
 ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE I (WYKŁAD)

Prowadzone seminaria:
SEMINARIUM DOKTORSKIE


Wykształcenie, kursy i certyfikaty

mgr, dr, prof.dr hab. - Uniwersytet Gdański

Pełnione funkcje

Prorektor ds. Rozwoju i Finansów Uniwersytetu Gdańskiego (kadencja na lata 2005-2007)
Kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw

Zainteresowania naukowe

strategie rozwoju przedsiębiorstw
analizy konkurencyjności przedsiębiorstw
rozwój sektorów we współczesnej gospodarce,
mechanizmy i instrumenty polityki przemyslowej
wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału