do strony glownej wydziału  strona główna wydziału                      WERSJA ARCHIWALNA   English version | Adresy i telefony na wydziale
Informacje o Wydziale
rekrutacja na studia
dlaczego studia u nas
studia I stopnia
studia II stopnia
studia III stopnia
studia podyplomowe

informacje dla kandydatów
studentów wydziału
doktorantów
pracowników

o wydziale
o nas
władze
Międzynarodowa Rada Doradcza
historia
uchwały Rady Wydziału
struktura
adresy i telefony
pracownicy naukowi
wolne miejsca pracy
nasi absolwenci
wydział na mapie
wydarzenia

Praktyki
Informacje
Regulaminy
Formularze
Oferty praktyk

Działalnosć naukowo badawcza
informacje
stopnie naukowe
postępowania habilitacyjne
opublikowane książki
opublikowane artykuły konferencje naukowe
Kategoria naukowa

Nasze czasopismo -
Zarządzanie i Finanse

Erasmus
Partnerzy
Wymiana Studentów
Wymiana Pracowników
Kontakt

Organizacje
koła naukowe
samorząd studencki
inne organizacje studenckie
sale dydaktyczne
 
Pracownicy naukowi


dr Błażej Lepczyński

Katedra Bankowości

Stanowisko: adiunkt
Telefon: 058 523-13-01
Pokój223
e-mail: blazej.lepczynski@gmail.com
Publikacje: książki i artykuły

Konsultacje:

04 lipca br. godz. 8:00-9:00
11 lipca br. godz. 8:00-9:00
Urlop od 18 lipca do 6 września 2016

Konsultacje we wrześniu:
9.09.2016 godz. 9:30-10:30
16.09.2016 godz. 9:00-10:00
23.09.2016 godz. 9:00-10:00

Egzaminy i zaliczenia: studia stacjonarne   |   studia niestacjonarne

Prowadzone wykłady:
 BANKOWOŚĆ DETALICZNA I HIPOTECZNA (I FIR , SP. BIDF, ST.ST.II ST., SEM. 1
 BANKOWOŚĆ DETALICZNA I HIPOTECZNA (I FIR, SP. BIDF, ST.NIEST.II ST., SEM. 1)
 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU (III FIR+R, ST.ST. I ST., SEM. 5)
 VENTURE CAPITAL (ST.NIEST. II ST. BIDF)
Prowadzone ćwiczenia:
 VENTURA CAPITAL (ST. ST. II ST. PR. 08/09 - BIDF)
 BANKOWOŚĆ DETALICZNA I HIPOTECZNA (I FIR, SP. BIDF, ST.NIEST.II ST., SEM. 1)
 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU (III FIR+R., ST.NIEST.I ST., SEM. 5)
 BANKOWOŚĆ (ST.ST.I ST.SEM.3 - FIR)
 VENTURE CAPITAL (ST.NIEST. II ST. BIDF)

Prowadzone seminaria:
SEMINARIUM LICENCJACKIE
Specjalność: Bankowość i doradztwo finansowe

SEMINARIUM MAGISTERSKIE
Specjalność: Bankowość i doradztwo finansowe


Przykładowe tematy prac magisterskich i licencjackich

1. Ocena kondycji finansowej banku komercyjnego
2. Stan i ocena perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce
3. Integracja rynku bankowości detalicznej w Unii Europejskiej
4. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w ograniczaniu ryzyka stopy procentowej
5. Efektywność kanałów dystrybucji produktów kredytowych w bankach

Wykształcenie, kursy i certyfikaty

Ukończył studia i obronił pracę doktorską na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1995 roku jest związany z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, w którym obecnie pełni funkcję kierownika Obszaru Badawczego "Bankowość i rynki finansowe". Autor i współautor licznych publikacji o charakterze naukowym i publicystycznym oraz projektów badawczych z zakresu bankowości. Członek jury Rankingu Banków Gazety Bankowej oraz członek Kapituły Rankingu "Najlepsze instytucje finansowe" Gazety Rzeczpospolita. Wykładowca w Katedrze Bankowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Zainteresowania naukowe

1.Konkurencyjność polskiego sektora bankowego
2.Bankowość detaliczna
3.Wielowymiarowa ocena pozycji konkurencyjnej banku
4.Stabilność systemów bankowych
5.Integracja europejskich rynków finansowych

Wybrane publikacje

1. Błażej Lepczyński, Kluczowe zewnętrzne uwarunkowania rozwoju strategii biznesowych podmiotów działających na rynku consumer finance w Polsce w perspektywie średniookresowej (synteza raportu) [w:] Biznes i ryzyko na rynku consumer finance w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2006, ISBN 978-83-60089-20-0
2. Błażej Lepczyński, Proces udzielania kredytów detalicznych [w:] E. Gostomski, M. Penczar, B. Lepczyński, A. Barembruch, Pośrednictwo kredytowe w Polsce - podręcznik dla praktyków, CeDeWu, Warszawa 2006, ISBN 978-83-60089-43-9
3. Błażej Lepczyński, Nowa Umowa Kapitałowa i jej konsekwencje dla konkurencyjności banków w Polsce [w:] pr. zb. pod red. L. Pawłowicza, Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością, CeDeWu, Warszawa 2006, ISBN 978-83-60089-26-2 + zostaje rzeczpospolita i rating instytucji finansowych
4. Błażej Lepczyński, Prowadzi PKO BP. Kondycja finansowa największych banków w Polsce w 2003 roku, "Rzeczpospolita" 25 sierpnia 2004
5. Błażej Lepczyński (współautorstwo Małgorzata Iwanicz-Drozdowska), Doskonalenie regulacji ostrożnościowych w bankowości, [w:] Biała Księga 2004, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk-Warszawa, maj 2004
6. Błażej Lepczyński (red.), Bankowość detaliczna - perspektywy, rekomendacje; CeDeWu; Warszawa 2002 ISBN 83-87885-26-6
7. Błażej Lepczyński, Istota i znaczenie ratingu instytucji finansowych, w pr. zb. pod red. R. Wierzby STUDIUM BANKOWOŚCI, Tom 2, Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk 2001 ISSN 1232-1397wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału