do strony glownej wydziału  strona główna wydziału                      WERSJA ARCHIWALNA   English version | Adresy i telefony na wydziale
Informacje o Wydziale
rekrutacja na studia
dlaczego studia u nas
studia I stopnia
studia II stopnia
studia III stopnia
studia podyplomowe

informacje dla kandydatów
studentów wydziału
doktorantów
pracowników

o wydziale
o nas
władze
Międzynarodowa Rada Doradcza
historia
uchwały Rady Wydziału
struktura
adresy i telefony
pracownicy naukowi
wolne miejsca pracy
nasi absolwenci
wydział na mapie
wydarzenia

Praktyki
Informacje
Regulaminy
Formularze
Oferty praktyk

Działalnosć naukowo badawcza
informacje
stopnie naukowe
postępowania habilitacyjne
opublikowane książki
opublikowane artykuły konferencje naukowe
Kategoria naukowa

Nasze czasopismo -
Zarządzanie i Finanse

Erasmus
Partnerzy
Wymiana Studentów
Wymiana Pracowników
Kontakt

Organizacje
koła naukowe
samorząd studencki
inne organizacje studenckie
sale dydaktyczne
 
Pracownicy naukowi


prof. UG, dr hab. Jerzy Zemke

Katedra Ekonometrii

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Telefon: 058 523-14-18
Pokój115
e-mail: jerzy.zemke@ug.edu.pl
WWW: http://www.wzr.pl/~jz
Publikacje: książki i artykuły

Konsultacje:

Konsultacje w czasie wakacji:

poniedziałek godz. 11.00-12.00

Urlop wypoczynkowy:
25.07-13.09.2016

Egzaminy i zaliczenia: studia stacjonarne   |   studia niestacjonarne

Prowadzone wykłady:
 HISTORIA EKONOMETRII
 BADANIA OPERACYJNE
 DECYZJE W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA
 MODELE SIECIOWE W PROCESACH DECYZYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW
 ZARZADZANIE RYZYKIEM
 BADANIA OPERACYJNE Z
 BADANIA OPERACYJNE II
 BADANIA OPERACYJNE MSU ZIM
 MATEMATYKA ZSZ ZIM
 BADANIA OPERACYJNE ZSZ
 ANALIZA MATEMATYCZNA ZSZ
 EKONOMETRIA Z
 ALGEBRA LINIOWA ZSZ
Prowadzone ćwiczenia:
 MODELE SIECIOWE W PROCESACH DECYZYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW
 ZARZADZANIE RYZYKIEM
 BADANIA OPERACYJNE Z
 BADANIA OPERACYJNE MSU ZIM
 BADANIA OPERACYJNE ZSZ
 ANALIZA MATEMATYCZNA ZSZ
 EKONOMETRIA Z
 ALGEBRA LINIOWA ZSZ

Prowadzone seminaria:
BADANIA OPERACYJNE W OPTYMALIZACJI PROCESóW DECYZYJNYCH. RYZYKO DECYZJI
Specjalność: Analityka gospodarcza

SEMINARIUM DOKTORSKIE


Wykształcenie, kursy i certyfikaty

mgr, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, 1972
dr, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, 1981 (Koncepcja uogólnienia postaci analitycznej równań modelu ekonometrycznego, na przykładzie rynku nowego tonażu zbiornikowców)
hab., Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, 2011 (Ryzyka zarządzania organizacją gospodarczą)

Projekty i prace wdrożeniowe

Baza zmiennych kontrolowanych ryzyka decyzji w procesach zarządzania

Pełnione funkcje

Członek The Clute Institute for Academic Research Littleton USA

Zainteresowania naukowe

Zarzadzanie ryzykiem w dzialalnosci organizacji
Optymalizacja decyzji w zarzadzaniu organizacjawstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału