do strony glownej wydziału  strona główna wydziału                      WERSJA ARCHIWALNA   English version | Adresy i telefony na wydziale
Informacje o Wydziale
rekrutacja na studia
dlaczego studia u nas
studia I stopnia
studia II stopnia
studia III stopnia
studia podyplomowe

informacje dla kandydatów
studentów wydziału
doktorantów
pracowników

o wydziale
o nas
władze
Międzynarodowa Rada Doradcza
historia
uchwały Rady Wydziału
struktura
adresy i telefony
pracownicy naukowi
wolne miejsca pracy
nasi absolwenci
wydział na mapie
wydarzenia

Praktyki
Informacje
Regulaminy
Formularze
Oferty praktyk

Działalnosć naukowo badawcza
informacje
stopnie naukowe
postępowania habilitacyjne
opublikowane książki
opublikowane artykuły konferencje naukowe
Kategoria naukowa

Nasze czasopismo -
Zarządzanie i Finanse

Erasmus
Partnerzy
Wymiana Studentów
Wymiana Pracowników
Kontakt

Organizacje
koła naukowe
samorząd studencki
inne organizacje studenckie
sale dydaktyczne
 
Pracownicy naukowi


prof. UG, dr hab. Wiesław Golnau

Instytut Organizacji i Zarządzania
Zakład Zarządzania Personelem
Stanowisko: Profesor UG
Telefon: 058 523-13-17
Pokój407
e-mail: wieslaw.golnau@ug.edu.pl
Publikacje: książki i artykuły

Konsultacje:

wtorek 10.15 - 11.00

Dnia 19.07.2016 konsultacje odbędą się w godz. 14.30-15.15.

urlop wypoczynkowy:
08.08.2016 – 11.09.2016

Egzaminy i zaliczenia: studia stacjonarne   |   studia niestacjonarne


Prowadzone seminaria:
SEMINARIUM DOKTORSKIE

SEMINARIUM MAGISTERSKIE - STUDIA STACJONARNE (ROK AKAD. 2015/2016)
Specjalność: Menedżer personalny


Zainteresowania naukowe

Zarządzanie zasobami ludzkimi: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi; Badanie pracy; Planowanie zasobów ludzkich; Rekrutacja kandydatów do pracy; Selekcja kandydatów do pracy; Wartościowanie pracy; Wynagradzanie pracowników; Okresowe oceny pracownicze; Szkolenie pracowników; Kariery pracownicze; Zwolnienia pracownicze

Wybrane elementy zarządzania organizacją: Wiedza menedżerska; Kultura organizacyjna; Komunikacja interpersonalna; Systemy motywowania pracowników

Rynek pracy: Popyt i podaż na rynku pracy; Bezrobocie; Koszty pracy; Społeczna wydajność pracy; Stosunki pracy; Zróżnicowanie wynagrodzeń; Płaca minimalnawstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału