do strony glownej wydziału  strona główna wydziału                      WERSJA ARCHIWALNA   English version | Adresy i telefony na wydziale
Informacje o Wydziale
rekrutacja na studia
dlaczego studia u nas
studia I stopnia
studia II stopnia
studia III stopnia
studia podyplomowe

informacje dla kandydatów
studentów wydziału
doktorantów
pracowników

o wydziale
o nas
władze
Międzynarodowa Rada Doradcza
historia
uchwały Rady Wydziału
struktura
adresy i telefony
pracownicy naukowi
wolne miejsca pracy
nasi absolwenci
wydział na mapie
wydarzenia

Praktyki
Informacje
Regulaminy
Formularze
Oferty praktyk

Działalnosć naukowo badawcza
informacje
stopnie naukowe
postępowania habilitacyjne
opublikowane książki
opublikowane artykuły konferencje naukowe
Kategoria naukowa

Nasze czasopismo -
Zarządzanie i Finanse

Erasmus
Partnerzy
Wymiana Studentów
Wymiana Pracowników
Kontakt

Organizacje
koła naukowe
samorząd studencki
inne organizacje studenckie
sale dydaktyczne
 
Pracownicy naukowi


mgr Paulina Nogal-Meger

Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstw
Stanowisko: asystent
Telefon: 058 523-13-48
Pokój228
e-mail: pnogal@ug.edu.pl
Publikacje: książki i artykuły

Konsultacje:


Egzaminy i zaliczenia: studia stacjonarne   |   studia niestacjonarne

Prowadzone ćwiczenia:
 PODSTAWY NAUKI O PRZEDSIĘBIORSTWIE (STUDIA STACJONARNE I STOPNIA)
 PODSTAWY NAUKI O PRZEDSIĘBIORSTWIE (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA)
 FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE PRZEDSIĘBIORSTW (STUDIA STACJONARNE I STOPNIA


Wykształcenie, kursy i certyfikaty

UNIWERSYTET GDAŃSKI, Wydział Prawa i Administracji, Prawo, Specjalność: Prawo Europejskie, Praca magisterska pt. "Ekonomiczne skutki funkcjonowania swobody przepływu kapitału w UE", 2009

POLITECHNIKA GDAŃSKA, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Zarządzanie, Specjalność: Finanse i Bankowość, Praca magisterska pt. "Wpływ wahań kursu dolara na wzrost gospodarczy w Polsce w latach 1996-2008", 2009HÖGSKOLAN I HALMSTAD, Wydział Zarządzania i Inżynierii, Specjalność: Marketing Międzynarodowy, Praca licencjacka pt. "Tworzenie konkurencyjnej przewagi przy użyciu zróżnicowanej strategii przedsiębiorstwa. Przypadek firmy IKEA i jej doświadczeń na chińskim i francuskim rynku", 2007

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI, Wydział Nauk Ekonomicznych, Zarządzanie i Marketing, Specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Praca licencjacka pt. "Perspektywy wzrostu gospodarczego Szwecji w związku z przystąpieniem do Europejskiego Systemu Walutowego", 2007

UNIWERSYTET GDAŃSKI, Wydział Ekonomiczny, Międzywydziałowe Studia Podyplomowe: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro (Unii Gospodarczo-Walutowej), 2010


Zainteresowania naukowe

- analiza makroekonomiczna przepływów finansowych
- międzynarodowe stosunki gospodarcze
- polskie prawo handlowe

Wybrane publikacje

Jak zwiększyć efektywność samokształcenia, E. Hajduk, N. Kolczyńska, P. Nogal, XXXV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych, UWM Olsztyn, 2006wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału