do strony glownej wydziału  strona główna wydziału                      WERSJA ARCHIWALNA   English version | Adresy i telefony na wydziale
Informacje o Wydziale
rekrutacja na studia
dlaczego studia u nas
studia I stopnia
studia II stopnia
studia III stopnia
studia podyplomowe

informacje dla kandydatów
studentów wydziału
doktorantów
pracowników

o wydziale
o nas
władze
Międzynarodowa Rada Doradcza
historia
uchwały Rady Wydziału
struktura
adresy i telefony
pracownicy naukowi
wolne miejsca pracy
nasi absolwenci
wydział na mapie
wydarzenia

Praktyki
Informacje
Regulaminy
Formularze
Oferty praktyk

Działalnosć naukowo badawcza
informacje
stopnie naukowe
postępowania habilitacyjne
opublikowane książki
opublikowane artykuły konferencje naukowe
Kategoria naukowa

Nasze czasopismo -
Zarządzanie i Finanse

Erasmus
Partnerzy
Wymiana Studentów
Wymiana Pracowników
Kontakt

Organizacje
koła naukowe
samorząd studencki
inne organizacje studenckie
sale dydaktyczne
 
Pracownicy naukowi


dr Wojciech Kozłowski

Katedra Rachunkowości

Stanowisko: adiunkt
brak zdjęcia
Telefon: 058 523 11 04
Pokój214
e-mail: wkozlowski@wzr.ug.edu.pl
Publikacje: książki i artykuły

Konsultacje:

Urlop: 08.07.2016 - 14.07.2016
19.07.2016 - 31.08.2016

Konsultacje w semestrze letnim
- 16.06 czwartek 8.00-10.00

- 25.06 (sobota) 10.30-11.30

- 3.07 (niedziela) 7.40-8.40
- 4 lipca 2016 (poniedziałek) w godzinach 8.20-9.20

Egzaminy i zaliczenia: studia stacjonarne   |   studia niestacjonarne

Prowadzone ćwiczenia:
 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (I S Z)
 ANALIZA FINANSOWA (I S Z)
 ANALIZA FINANSOWA (I S FIR)
 CONTROLLING FINANSOWY (I S FIR)
 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA (I S FIR)


Wykształcenie, kursy i certyfikaty

Uniwersytet Gdański (2012) - dr
Studia Podyplomowe Wydziału Zarzadzania UG "Controlling w zarzadzaniu przedsiębiorstwem" (2006)

Wybrane publikacje

Kozłowski W., Kujawa A., Psychologiczne aspekty procesu podejmowania decyzji w Problemy współczesnej analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, Uniwersytet Łódzki, 2007

Kujawa A., Kozłowski W., Zastosowanie instrumentów controllingu - ośrodki odpowiedzialności, budżetowanie oraz system wskaźników finansowych w Problemy współczesnej analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, Uniwersytet Łódzki, 2007

Kozłowski W., Elementy psychologii behawioralnej w analizie ekonomicznej w Współczesne problemy analizy ekonomicznej, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2006

Ajdacki M., Kozłowski W., Balance Scorecard-organizacja zorientowana na strategię w Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku, pod red. nauk. prof. M. Jerzemowskiej, Wydawnictwo Uczelniane WSZ Słupsk, 2002

Kozłowski W., Polski przemysł motoryzacyjny w latach 1999-2003 oraz perspektywy jego rozwoju, Prace i materiały Wydziału Zarządzania UG Nr 2/2005,
wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału