do strony glownej wydziału  strona główna wydziału                      WERSJA ARCHIWALNA   English version | Adresy i telefony na wydziale
Informacje o Wydziale
rekrutacja na studia
dlaczego studia u nas
studia I stopnia
studia II stopnia
studia III stopnia
studia podyplomowe

informacje dla kandydatów
studentów wydziału
doktorantów
pracowników

o wydziale
o nas
władze
Międzynarodowa Rada Doradcza
historia
uchwały Rady Wydziału
struktura
adresy i telefony
pracownicy naukowi
wolne miejsca pracy
nasi absolwenci
wydział na mapie
wydarzenia

Praktyki
Informacje
Regulaminy
Formularze
Oferty praktyk

Działalnosć naukowo badawcza
informacje
stopnie naukowe
postępowania habilitacyjne
opublikowane książki
opublikowane artykuły konferencje naukowe
Kategoria naukowa

Nasze czasopismo -
Zarządzanie i Finanse

Erasmus
Partnerzy
Wymiana Studentów
Wymiana Pracowników
Kontakt

Organizacje
koła naukowe
samorząd studencki
inne organizacje studenckie
sale dydaktyczne
 
Pracownicy naukowi


prof. UG, dr hab. Barbara Gierusz

Katedra Rachunkowości

Stanowisko: profesor UG
Telefon: 058 523-11-53
Pokój216
e-mail: rachunkowosc@wzr.ug.edu.pl
Publikacje: książki i artykuły

Konsultacje:


urlop: 18.07.2016 - 06.09.2016

konsultacje w semestrze letnim
środa 10,00-11,00

Egzaminy i zaliczenia: studia stacjonarne   |   studia niestacjonarne

Prowadzone wykłady:
 ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY (PR.08/09) STUDIA NIESTACJONARNE II-GO STOPNIA SPECJ.RACH.
 ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY (PR.08/09) STACJONARNE II-GO STOPNIA SPECJ.RACHUNK.

Prowadzone seminaria:
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
Specjalność: Rachunkowość

SEMINARIUM DOKTORSKIE


Wykształcenie, kursy i certyfikaty

Uniwersytet Gdański specj. Informatyka i Ekonometria mgr
Uniwersytet Gdański specj. Informatyka i Ekonometria dr
Uniwersytet gdański specj. Rachunkowość - dr hab.

Zainteresowania naukowe

Rachunkowość finansowa
Różnice prawa bilansowego i podatkowego - przyczyny i skutki

Wybrane publikacje

  1. Modele alokacji podatku dochodowego w teorii i praktyce rachunkowości. UG, Sopot 2005
  2. Bieżący i odroczony podatek dochodowy. ODDK, Gdańsk 2002wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału