do strony glownej wydziału  strona główna wydziału                      WERSJA ARCHIWALNA   English version | Adresy i telefony na wydziale
Informacje o Wydziale
rekrutacja na studia
dlaczego studia u nas
studia I stopnia
studia II stopnia
studia III stopnia
studia podyplomowe

informacje dla kandydatów
studentów wydziału
doktorantów
pracowników

o wydziale
o nas
władze
Międzynarodowa Rada Doradcza
historia
uchwały Rady Wydziału
struktura
adresy i telefony
pracownicy naukowi
wolne miejsca pracy
nasi absolwenci
wydział na mapie
wydarzenia

Praktyki
Informacje
Regulaminy
Formularze
Oferty praktyk

Działalnosć naukowo badawcza
informacje
stopnie naukowe
postępowania habilitacyjne
opublikowane książki
opublikowane artykuły konferencje naukowe
Kategoria naukowa

Nasze czasopismo -
Zarządzanie i Finanse

Erasmus
Partnerzy
Wymiana Studentów
Wymiana Pracowników
Kontakt

Organizacje
koła naukowe
samorząd studencki
inne organizacje studenckie
sale dydaktyczne
 
Pracownicy naukowi


dr Jarosław Kujawski

Katedra Rachunkowości

Stanowisko: adiunkt
Telefon: 058 523-1156
Pokój204
e-mail: jkujawski@wzr.ug.edu.pl
Publikacje: książki i artykuły

Konsultacje:

Urlop: 18.07.2016 - 09.09.2016
Konsultacje w semestrze letnim 2016
27.06.2016: 15.00-17.00
2) 01.07.2106: 17.00-19.00
3) 11.07.2016: 17,00-19,00
4) 15.07.2016: 17.00-19.00


Egzaminy i zaliczenia: studia stacjonarne   |   studia niestacjonarne

Prowadzone wykłady:
 MANAGEMENT ACCOUNTING/(PERFORMANCE MANAGEMENT)*
Prowadzone ćwiczenia:
 MANAGEMENT ACCOUNTING/(PERFORMANCE MANAGEMENT)*
 BUDżETOWANIE (PR. 12.08) STACJONARNE II-GO STOPNIA SPECJ.RACHUNKOWOść
 BUDżETOWANIE (PR.12.08) STUDIA NIESTACJONARNE II-GO STOPNIA SPECJ. RACHUNKOWOść
 RACHUNEK KOSZTóW II (PR. 12.08) STUDIA NIESTACJONARNE II-GO STOPNIA KIER. FIR
 RACHUNEK KOSZTóW II (PR.12.08)ST.II STOPNIA
Studia doktoranckie:
 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA (WYKŁAD)

Prowadzone seminaria:
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
Specjalność: Rachunkowość


Wykształcenie, kursy i certyfikaty

Uniwersytet Gdański Wydział Zarządzania specjalność: Przetwarzanie Danych i Rachunkowość (1992)- mgr
University of Stirling, Graet Britain (1993) - Master of Science (MSc) in Accounting and Finance
Lund University Szwecja (1995) Synergy Program in Management and Economics (SPIME)
Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania (2003)- dr

Projekty i prace wdrożeniowe

 1. Audyty, wdrożenia i udoskonalenia systemu budżetowania i kontroli wyników.
 2. Audyty, wdrożenia i udoskonalenia procedur budżetowania.
 3. Audyty, wdrożenia i udoskonalenia systemu informowania kierownictwa.
 4. Audyty, wdrożenia i udoskonalenia systemu rachunku kosztów w szpitalach.
 5. Opracowywanie biznes planów.
 6. Projekty szkoleniowe z rachunkowości zarządczej i controllingu finansowego.
 7. Szkolenia na studiach MBA w Gdańsku i ACCA Diploma in Financial Management (DipFM).

Pełnione funkcje

Controller/analityk finansowy MOD-TAP Sp z o.o. (a Molex Company)-1995-1996
Prezes Zarządu i Główny Księgowy w Klubie Sportowym Ex-Siedlce Gdańsk 1998 - do dziś

Zainteresowania naukowe

Modelowanie systemów budżetowania
Modelowanie wieloblokowych rachunków wyników

Wybrane publikacje

 1. Model oceny rentowności centrów zysku z wykorzystaniem standardowej marży pokrycia. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG, 2005
 2. The Construction and Functioning of an Activity-based Information System – a Case Study. The 2005 World Congress in Applied Computing, Las Vegas, Nevada, USA, June 20-23, 2005
 3. Using SAS ABM Package for ABC Modelling – a Case Study. The 2005 World Congress in Applied Computing, Las Vegas, Nevada, USA, June 20-23, 2005
 4. Modele systemów budżetowania z punktu widzenia organizacji centrów zysku. Controlling i Rachunkowość Zarządcza, INFOR, Warszawa 2004.
 5.  Koncepcja systemu budżetowania produkcji projektowej i jednostkowej. Materiały warsztatowe na XII Kongres Controllerów, Gdańsk 2004
 6. The Needs and Possibilities for the Introduction of ABC in Polish Enterprises – Research Results. 27th Annual Congress of the European Accounting Association, Prague 2004
 7. Marża standardowa jako kryterium oceny centrów zysku. Materiały warsztatowe na XI Kongres Controllerów, Gdańsk 2003
 8. Rozprawa doktorska: Koncepcja systemu budżetowania produkcji zleceniowej, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Gdańsk-Sopot 2003
 9. Procedura wdrożenia systemu budżetowania. III Konferencja: Zastosowanie Informatyki w Rachunkowości i Finansach, Gdańsk 2001
 10. Zrozumieć gospodarkę rynkową. Tłumaczenie z języka angielskiego. Tytuł oryginału: Understanding the Market Economy. Wydawnictwo NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1992
wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału