Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Kamila Stańczak

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

  • Niestacjonarne studia I stopnia
    • Finanse przedsiębiorstw

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:
Zakres programowy:
1. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, w tym:
a. źródła i formy finansowania przedsiębiorstw,
b. struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie,
c. ocena efektywności inwestycji przedsiębiorstw,
d. zarządzanie kapitałem obrotowym.
2. Analiza wskaźnikowa w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa (ocena płynności finansowej, zadłużenia, rentowności, efektywności przedsiębiorstwa).
3. Analiza wartości przedsiębiorstwa, w tym:
a. ocena przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym,
b. metody wyceny wartości przedsiębiorstw,
c. finansowe mierniki wartości przedsiębiorstw.
4. Upadłości przedsiębiorstw, w tym:
a. wykorzystanie analizy finansowej w ocenie zagrożenia upadłością przedsiębiorstw,
b. analiza dyskryminacyjna w ocenie zagrożenia upadłością przedsiębiorstw.
5. Controlling w przedsiębiorstwie, w tym:
a. wdrażanie controllingu,
b. narzędzia controllingu (np. budżetowanie, BSC)
6. Fundusze inwestycyjne, w tym:
a. rozwój funduszy inwestycyjnych w Polsce, Europie oraz na świecie (historia rozwoju, uwarunkowania, metody pomiaru),
b. wyniki funduszy inwestycyjnych.
7. Rynek finansowy, w tym:
a. rozwój poszczególnych segmentów oraz instrumentów rynku finansowego,
b. działalność instytucji finansowych (banków, ubezpieczycieli, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych,).

Przykładowe tematy prac:
1. Ocena płynności finansowej przedsiębiorstw z wybranego sektora
2. Ocena zagrożenia upadłością przedsiębiorstw z wybranego sektora
3. Ocena efektywności inwestycji na przykładzie Kolei Metropolitalnej w Trójmieście
4. Wycena przedsiębiorstwa wybranymi metodami
5. Etyczne fundusze inwestycyjne w Polsce
 

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:
Zakres programowy:
1. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, w tym:
a. źródła i formy finansowania przedsiębiorstw,
b. struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie,
c. ocena efektywności inwestycji przedsiębiorstw,
d. zarządzanie kapitałem obrotowym.
2. Analiza wskaźnikowa w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa (ocena płynności finansowej, zadłużenia, rentowności, efektywności przedsiębiorstwa).
3. Analiza wartości przedsiębiorstwa, w tym:
a. ocena przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym,
b. metody wyceny wartości przedsiębiorstw,
c. finansowe mierniki wartości przedsiębiorstw.
4. Upadłości przedsiębiorstw, w tym:
a. wykorzystanie analizy finansowej w ocenie zagrożenia upadłością przedsiębiorstw,
b. analiza dyskryminacyjna w ocenie zagrożenia upadłością przedsiębiorstw.
5. Controlling w przedsiębiorstwie, w tym:
a. wdrażanie controllingu,
b. narzędzia controllingu (np. budżetowanie, BSC)
6. Fundusze inwestycyjne, w tym:
a. rozwój funduszy inwestycyjnych w Polsce, Europie oraz na świecie (historia rozwoju, uwarunkowania, metody pomiaru),
b. wyniki funduszy inwestycyjnych.
7. Rynek finansowy, w tym:
a. rozwój poszczególnych segmentów oraz instrumentów rynku finansowego,
b. działalność instytucji finansowych (banków, ubezpieczycieli, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych,).

Przykładowe tematy prac:
1. Ocena płynności finansowej przedsiębiorstw z wybranego sektora
2. Ocena zagrożenia upadłością przedsiębiorstw z wybranego sektora
3. Ocena efektywności inwestycji na przykładzie Kolei Metropolitalnej w Trójmieście
4. Wycena przedsiębiorstwa wybranymi metodami
5. Etyczne fundusze inwestycyjne w Polsce

Egzaminy i zaliczenia

    W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje