Strona główna » Wydział
Wydziałowa Komisja Wyborcza WZR UG

OGŁOSZENIE WYBORCZE

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie informuje, iż Rada Przedstawicieli Społeczności Akademickiej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 18 czerwca 2020 r. udzieliła rekomendacji na Dziekana WZR na kadencję 2020-2024
Panu prof. dr. hab. Mirosławowi Szrederowi.

 

W głosowaniu oddano 55 głosów za udzieleniem rekomendacji. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

 

Protokół komisji skrutacyjnej: [dokument PDF]

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej WZR UG
Dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. UG