Strona główna » Wydział
Władze Wydziału Zarządzania
Dziekan Wydziału Zarządzania
(+48 58) 523 14 34
100
tydzień I wtorek godz. 10:00-11:30
tydzień II wtorek godz. 10:00-11:30
Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia Wydziału Zarządzania
(+48 58) 523 14 63
230
tydzień I środa godz. 10:00-11:00
tydzień II środa godz. 10:00-11:00
Prodziekan ds. Nauki Wydziału Zarządzania
(+48 58) 523 13 48
224
tydzień I środa godz. 12:15-13:15
tydzień II piątek godz. 08:45-09:45
Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju Wydziału Zarządzania
218
Odwołane w dniu 08.12.2022 godz. 11:00-12:00
Przeniesione na 08.12.2022 godz. 12:00-13:00
tydzień I czwartek godz. 11:00-12:00
tydzień II czwartek godz. 11:00-12:00