Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Aktualizacja: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku, godz. 13:06
Staż dla studentów w ramach praktyk zawodowych w Katedrze Marketingu
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Katedra Marketingu Wydziału Zarządzania ogłasza konkurs dla studentów Wydziału

na staż umożliwiający odbycie obowiązkowych praktyk zawodowych.

Celem stażu jest nabycie praktycznych umiejętności  przygotowania i realizacji badań marketingowych. Uczestnictwo w stażu zostanie rozliczone w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych w ilości 120h.

Liczba miejsc: 1

Termin stażu: 15/05-15/06/2017 r. (możliwość przedłużenia do 30/06)

Zakres obowiązków w ramach stażu:

 • współpraca podczas realizacji badań ilościowych
 • bieżąca pomoc badaczom w realizacji poszczególnych etapów procesu badawczego, tj.:
  • przeprowadzenie kwerendy badawczej
  • przeprowadzenie analizy desk research
  • przygotowanie i opracowanie kwestionariuszy ankiet
  • samodzielne opracowanie bazy danych do wyników sondaży
  • samodzielne wypełnienie danych do bazy
  • samodzielne opracowanie danych z wyników badań
  • przeprowadzenie podstawowej analizy i interpretacji zebranych danych ilościowych
  • samodzielne przygotowywaniu raportów z wyników badań
  • przygotowanie i opracowanie zadań bibliograficznych
  • prowadzenie archiwizacja dokumentacji

Wymagania od kandydatów:

 • zainteresowania w zakresie marketingu (preferowani studenci zainteresowani uczestnictwem w specjalnościach: marketing, ZMP lub/i studenci tych specjalności)
 • umiejętność posługiwania się pakietem Office'a (szczególnie Excel) lub tożsamym
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • realizowanie powierzonych zadań w terminie

Oferujemy

 • współpracę z doświadczonym zespołem badawczym
 • udział w międzynarodowych projektach
 • możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych
 • pracę w elastycznie dobranym harmonogramie zgodnie z zajęciami studenta

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o złożenie do dnia 21/03/2017 w sekretariacie Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania pok. 132 listu motywacyjnego (z danymi kontaktowymi)  uzasadniającego chęć uczestnictwa w stażu.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 23/03/2017 r.