Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Aktualizacja: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku, godz. 13:06
Otwarta nauka: szanse - wyzwania - kierunki
Data publikacji: Piątek, 19 maja 2017 roku

Piątek, 21 kwietnia 2017 r., godz. 9:15-11:00
Gdańsk, ul. Abrahama 58, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Aula B

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed zaprasza wszystkich zainteresowanych na wykład prezentujący kierunki rozwoju otwartego dostępu oraz dyskusję panelową dotyczącą zagadnień związanych z dążeniem do otwarcia nauki. Tematyka obejmie m.in. publikacje w trybie open access, deponowanie danych w repozytoriach i bazach, związane z tym kwestie praw własności intelektualnej. Publiczność będzie miała okazję do aktywnego włączenia się w dyskusję i przedstawienia swoich opinii i doświadczeń.

Program spotkania:

9.15-9.20

Powitanie
prof. dr hab. Krzysztof Bielawski,
Prorektor ds. Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik projektu STARBIOS2

 

9.20-9.50

Wykład: Otwarty dostęp do publikacji i danych naukowych

dr Marta Hoffman-Sommer
Platforma Otwartej Nauki, Uniwersytet Warszawski

 

9.50-11.00

Dyskusja panelowa

dr Marta Hoffman-Sommer
Platforma Otwartej Nauki
Uniwersytet Warszawski

dr n. med. Anna Kaczorowska
Gdańskie Centrum Zasobów Biologicznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Igor Konieczny
Dziekan, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

dr Sylwia Mrozowska
Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański

dr hab. Arkadiusz Piotrowski, prof. nadzw.  
Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej, Gdański Uniwersytet Medyczny


Moderator: dr Jakub Szlachetko
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański

 

REJESTRACJA:
Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu uprzejmie prosimy o zgłoszenie drogą elektroniczną na adres: izabela.raszczyk@biotech.ug.edu.pl