Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Aktualizacja: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku, godz. 13:06
Środki na polsko-niemiecką wymianę osobową na lata 2018-2019
Data publikacji: Piątek, 30 czerwca 2017 roku

Do 30 czerwca 2017 r. można składać wnioski w ramach wspólnego programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na wymianę akademicką przy realizacji projektów badawczych na lata 2018-2019. Celem programu jest wsparcie mobilności naukowców między Polską a Niemcami.

Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku jest przygotowanie przedsięwzięcia naukowego, które będzie realizowane wspólnie przez naukowców z obu krajów. We wniosku należy przedstawić szczegóły tego przedsięwzięcia: cel naukowy, zakres, nowe elementy w zakresie współpracy naukowej polsko-niemieckiej.

W ramach przyznanych środków pokrywane są tylko koszty podróży i krótkich pobytów naukowców w kraju partnera. Maksymalny jednorazowy czas pobytu u partnera, który podlega wspieraniu, to: 1 miesiąc dla naukowców i 2 miesiące w przypadku studentów, absolwentów i doktorantów.

Strona polska (jednostka naukowa) pokrywa koszty podróży członków polskiego zespołu naukowego do Niemiec i koszty pobytu niemieckich partnerów w Polsce, a strona niemiecka (DAAD) koszty podróży członków zespołu niemieckiego do Polski i koszty pobytu polskich partnerów w Niemczech. Strona przyjmująca pokrywa również koszty podróży gości po swoim kraju, jeżeli są one związane z realizacją projektu.

Maksymalne wsparcie finansowe jednego projektu przez DAAD wynosi 7 500 euro rocznie. Wsparcie finansowe DAAD dla nauczycieli akademickich i młodych naukowców po doktoracie wynosi odpowiednio:

·         89 euro/ dzień  przy pobycie do 22 dni;

·         2 000 euro przy pobycie od 23 dni do jednego miesiąca.

·         Dla studentów, absolwentów  i doktorantów wsparcie to wynosi odpowiednio:

·         44 euro/dzień przy pobycie do 22 dni;

·         1 000 euro przy pobycie od 23 dni do jednego miesiąca;

·         33 euro przy pobycie od 31 do 50 dni.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.