Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Aktualizacja: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku, godz. 13:06
Wyniki konkursów OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12 i POLONEZ 3
Data publikacji: Piątek, 26 maja 2017 roku

Narodowe Centrum Nauki po raz dwunasty rozstrzygnęło konkursy OPUS, PRELUDIUM i SONATA, a po raz trzeci – międzynarodowy POLONEZ. Naukowcom prowadzącym badania podstawowe w ramach czterech konkursów przyznano ponad 463 mln zł.

Wśród nich, znalazła się dr Kamila Bielawska z Katedry Finansów i Ryzyka Finansowego Wydziału Zarządzania z projektem pt. ,,Ryzyko emerytalne w świetle prognozowanych zmian zapotrzebowania na towary i usługi konsumpcyjne seniorów w Polsce ".

Koordynatorzy dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN 15 września 2016 r.:

  • OPUS 12 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów
  • PRELUDIUM 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora
  • SONATA 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora
  • POLONEZ 3 – na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://ug.edu.pl/media/aktualnosci/66246/wyniki_konkursow_opus_12_preludium_12_sonata_12_i_polonez_3