Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Aktualizacja: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku, godz. 13:06
IV Seminarium Naukowe WZR UG - ZAPROSZENIE
Data publikacji: Środa, 14 czerwca 2017 roku

Szanowni Państwo,

chciałbym serdecznie zaprosić Państwa na ostatnie już w tym roku akademickim – IV Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania UG. Odbędzie się ono w dniu 12 czerwca 2017 r. (poniedziałek) w godz. 13:00 – 14:30 w Sali Rady Wydziału Zarządzania UG im. J. Kozubskiego.

Przedmiotem naszego spotkania będą tym razem następujące, bardzo ważne problemy:

 • REKOMENDOWANE PRZYSZŁE DZIAŁANIA DLA KAŻDEGO Z NAS, czyli wypadkowa z pomysłów, w jakim kierunku powinniśmy zmierzać, aby być dobrze ocenianymi nie tylko na forum pracowników WZR, ale także w odniesieniu do inicjatyw podejmowanych na innych wydziałach ekonomicznych i zarządzania w Polsce.

W tym miejscu chciałbym podzielić się z Państwem moimi refleksjami, wynikającymi z wiedzy o naszych osiągnięciach, ale także i lukach w tych osiągnięciach, jaką pozyskałem na drodze zaangażowania się w proces oceny parametrycznej naszego Wydziału. Ponadto w sposób wyprzedzający chciałbym wskazać Państwu kierunki podejmowanych przez pracowników innych jednostek działań. Jest to wypadkowa udziału w Konferencji Dziekanów Wydziałów Ekonomicznych i Zarządzania, która odbyła się w kwietniu bieżącego roku na UMK w Toruniu.

 • CZYŻBY HABILITACJA JUŻ NIE(???)AKTUALNA – dyskusja o rozwoju naukowym pracowników WZR w świetle zmian ustawy o szkolnictwie wyższym (Ustawa 2.0 – Założenia systemu szkolnictwa wyższego). W tej części zaproszone zostaną do dyskusji osoby, które w ostatnich latach uzyskały stopnień naukowy doktora habilitowanego w różnych dyscyplinach z dziedziny nauk ekonomicznych.
   
 • MOŻLIWE FORMY KOMERCJALIZACJI WIEDZY PRACOWNIKÓW UG – dyskusja z udziałem:
  • Dra Karola Śledzika – Dyrektor Centrum Transferu Technologii UG,
  • Dra Krzysztofa Szczepaniaka – Członka Zarządu (V-ce Prezesa) TechTransbalt sp. z o.o. – spółki celowej UG, powołanej do komercjalizacji wyników badań naukowych,
  • Dra Sebastiana Susmarskiego – Dyrektora Centrum Analiz i Ekspertyz UG.

Serdecznie zachęcam również do udziału w Seminarium osoby z innych uczelni, w szczególności tych z Państwa, którzy są w trakcie przygotowywania się do składania wniosków habilitacyjnych.

Obecność na Seminarium wymaga mailowego potwierdzenia: pawel.antonowicz@ug.edu.pl 

O uczestnictwie w Seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Serdecznie zapraszam.

Z wyrazami szacunku
 
dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych