Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Aktualizacja: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku, godz. 13:06
Porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim i Regionalną Izbą Obrachunkową w Gdańsku
Data publikacji: Piątek, 30 czerwca 2017 roku

Współpraca przy polepszeniu wiedzy i umiejętności osób zatrudnionych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w dziedzinach, w których Uniwersytet Gdański prowadzi kształcenie – to obszar wspólnych działań Uniwersytetu Gdańskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w ramach podpisanego porozumienia o współpracy.

Ze strony Uniwersytetu Gdańskiego porozumienie podpisał JM Rektor UG prof. Jerzy Piotr Gwizdała, natomiast ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku – Prezes Luiza Budner-Iwanicka. W spotkaniu udział wziął także Dyrektor Centrum Analiz i Ekspertyz Uniwersytetu Gdańskiego dr Sebastian Susmarski.

Porozumienie zakłada m.in. wspólne utworzenie przez Uniwersytet Gdański i Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku dedykowanych dla osób zatrudnionych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku:

  • studiów podyplomowych w dziedzinach wskazanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową 
  • studiów MBA 
  • szkoleń w zakresie problematyki prawnej, ekonomicznej oraz z dziedziny zarządzania, a także innych nauk w zależności od potrzeb Regionalnej Izby Obrachunkowej 
  • współpracy w opracowywaniu analiz, ekspertyz i opinii na potrzeby Regionalnej Izby Obrachunkowej 
  • współpracy przy organizacji konferencji naukowych, sympozjów i innych form przekazywania wiedzy i doświadczeń oraz inspirowaniu prowadzenia istotnych dla działalności Regionalnej Izby Obrachunkowej kierunków badań naukowych, w tym kontynuacji projektów badawczych „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku” i „Samorząd21” i organizowanych w ich ramach konferencji naukowych, realizowanych z Katedrą Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego.

Osobami do kontaktu i odpowiedzialnymi za prowadzenie rozmów celem zawarcia umów będą:

  • ze strony Uniwersytetu Gdańskiego – dr Sebastian Susmarski, Dyrektor Centrum Analiz i Ekspertyz
  • ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku – Rafał Kalkowski, Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej. 

Porozumienie zostało podpisane 6 czerwca 2017 r. w Rektoracie UG.