Strona główna » Aleksandra Wiercińska
Aleksandra Żurawik

dr Aleksandra Żurawik

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 10.45-11.30
pok. 204
Tydzień I:
Piątek
godz. 11.15-12.00
pok. 204
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 10.45-11.30
pok. 204
Tydzień II:
Piątek
godz. 11.15-12.00
pok. 204

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość
  • Rachunkowość finansowa
  • Rachunkowość jednostek budżetowych
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość
  • Rachunkowość finansowa
  • Rachunkowość jednostek budżetowych

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

Zakres programowy:

 • Wycena i ewidencja aktywów i pasywów przedsiębiorstwa.
 • Kształtowanie się wyniku finansowego w przedsiębiorstwach.
 • Analiza finansowa: badanie płynności, rentowności, sprawności działania i zadłużenia jednostek gospodarczych.
 • Analiza budżetu jednostek sektora finansów publicznych.
 • Formy ewidencji podatkowej mikroprzedsiębiorstw.
 • Sprawozdawczość finansowa.

Egzaminy i zaliczenia

 • Rachunkowość [ćw]
 • grupa: S22-31
  Poniedziałek 25.01.2021
  godz.: 15.15-16.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Rachunkowość [w]
 • grupa: S22-31
  Piątek 05.02.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S22-32
  Piątek 05.02.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S22-31
  Poniedziałek 22.02.2021
  godz.: 16.00-16.45
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S22-32
  Poniedziałek 22.02.2021
  godz.: 16.00-16.45
  sala online
  E
  termin drugi

 • Rachunkowość finansowa [ćw]
 • grupa: S23-03
  Piątek 22.01.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N23-01
  Niedziela 24.01.2021
  godz.: 17.00-18.30
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N23-02
  Niedziela 24.01.2021
  godz.: 18.45-20.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N23-01
  Sobota 30.01.2021
  godz.: 15.15-16.45
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: N23-02
  Sobota 30.01.2021
  godz.: 15.15-16.45
  sala online
  Z
  termin drugi

 • Rachunkowość finansowa [w]
 • grupa: N21-01
  Niedziela 07.02.2021
  godz.: 16.00-16.45
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-02
  Niedziela 07.02.2021
  godz.: 16.00-16.45
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-03
  Niedziela 07.02.2021
  godz.: 16.00-16.45
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-04
  Niedziela 07.02.2021
  godz.: 16.00-16.45
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: N23-01
  Niedziela 07.02.2021
  godz.: 17.00-17.45
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: N23-02
  Niedziela 07.02.2021
  godz.: 17.00-17.45
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-01
  Piątek 26.02.2021
  godz.: 17.45-18.30
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: N21-02
  Piątek 26.02.2021
  godz.: 17.45-18.30
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: N21-03
  Piątek 26.02.2021
  godz.: 17.45-18.30
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: N21-04
  Piątek 26.02.2021
  godz.: 17.45-18.30
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: N23-01
  Piątek 26.02.2021
  godz.: 17.45-18.30
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: N23-02
  Piątek 26.02.2021
  godz.: 17.45-18.30
  sala online
  E
  termin drugi

Publikacje