Strona główna » Aleksandra Wiercińska
Rachunkowość
Rachunkowość 23 wykłąd zasady rachunkowości
»
Data publikacji: Poniedziałek, 30 listopada 2020 roku

Rachunkowość 23 wykład Wynik finansowy
»
Data publikacji: Poniedziałek, 30 listopada 2020 roku

Rachunkowość finansowa 21 wykład Wynik bilansowy a podatkowy
»
Data publikacji: Poniedziałek, 30 listopada 2020 roku

Rachunkowość finansowa 21 wykład Rezerwy
»
Data publikacji: Poniedziałek, 30 listopada 2020 roku

Rachunkowość finansowa 21 Warianty ewidencji kosztów
»
Data publikacji: Poniedziałek, 30 listopada 2020 roku

Rachunkowość finansowa 21 wykład środki trawałe
»
Data publikacji: Poniedziałek, 30 listopada 2020 roku

Rachunkowość finansowa 21 wykład obrót materiałowy
»
Data publikacji: Poniedziałek, 30 listopada 2020 roku

Rachunkowośc finansowa 21 wykład wynagrodzenia
»
Data publikacji: Poniedziałek, 30 listopada 2020 roku

Rachunkowośc finansowa 23 wykkład podział i łączenie kont
»
Data publikacji: Poniedziałek, 30 listopada 2020 roku

Rachunkowość finansowa 21 wykład rozrachunki
»
Data publikacji: Poniedziałek, 30 listopada 2020 roku

Zbiór zadań Rachunkowość finansowa 21
»
Data publikacji: Poniedziałek, 30 listopada 2020 roku

Rachunkowość 23 Wykład konto 2020
»
Data publikacji: Poniedziałek, 30 listopada 2020 roku

Szablon bilansu uproszczonego
»
Data publikacji: Poniedziałek, 30 listopada 2020 roku

Rachunkowość 23 Wykład bilans
»
Data publikacji: Poniedziałek, 30 listopada 2020 roku

Rachunkowość finansowa 21 Wykład 1
»
Data publikacji: Poniedziałek, 30 listopada 2020 roku

Zadania aktywa pieniężne wykład
»
Data publikacji: Poniedziałek, 30 listopada 2020 roku

rozwiązanie zadań amortyzacja_niestacjonarne
»
Data publikacji: Poniedziałek, 30 listopada 2020 roku

Wykład podział o łącznie kont uzupełniony
»
Data publikacji: Poniedziałek, 30 listopada 2020 roku

zadania podział i łaczenie kont 2020 stacjonarne
»
Data publikacji: Poniedziałek, 30 listopada 2020 roku

zadanie podział i łączenie kont
»
Data publikacji: Poniedziałek, 30 listopada 2020 roku

zadania podział konta
»
Data publikacji: Poniedziałek, 30 listopada 2020 roku

Zadanie konto księgowe
»
Data publikacji: Poniedziałek, 30 listopada 2020 roku

wykład FIR Koszty działalności podstaowej
»
Data publikacji: Poniedziałek, 30 listopada 2020 roku

wykład środki trwałe
»
Data publikacji: Poniedziałek, 30 listopada 2020 roku

Rachunkowość finansowa FIR_ wykład 4 obrót materiałowy
»
Data publikacji: Poniedziałek, 30 listopada 2020 roku

Rachunkowość finansowa FIR - wykład 3 wynagrodzenia
»
Data publikacji: Poniedziałek, 30 listopada 2020 roku

Rachunkowość finansowa FIR - wykład 2 rozrachunki
»
Data publikacji: Poniedziałek, 30 listopada 2020 roku

Rachunkowość finansowa FIR 2019_Zbiór zadań
»
Data publikacji: Poniedziałek, 30 listopada 2020 roku

Rachunkowość finansowa FIR-wykład 1
»
Data publikacji: Poniedziałek, 30 listopada 2020 roku

Rachunkowość finansowa-zadania do wykładu 2 FIR
»
Data publikacji: Poniedziałek, 30 listopada 2020 roku

Rachunkowość finansowa _Zadania z 1 wykładu FIR2019
»
Data publikacji: Poniedziałek, 30 listopada 2020 roku

Wynik finansowy i rachunek zysków i strat
»
Data publikacji: Poniedziałek, 30 listopada 2020 roku

Podział i łączenie kont
»
Data publikacji: Poniedziałek, 30 listopada 2020 roku

Konto księgowe_wykład3
»
Data publikacji: Poniedziałek, 30 listopada 2020 roku

Wykład 2 Bilans
»
Data publikacji: Poniedziałek, 30 listopada 2020 roku

Istota i zakres rachunkowości wykład 1 - 2019
»
Data publikacji: Poniedziałek, 30 listopada 2020 roku