Strona główna » Aleksandra Wiercińska
Rachunkowość jednostek budżetowych
AT_operacja36 i 37
»
Data publikacji: Niedziela, 31 maja 2020 roku

Środki pieniężne i rozrachunki
»
Data publikacji: Niedziela, 31 maja 2020 roku

tabela amortyzacyjna
»
Data publikacji: Niedziela, 31 maja 2020 roku

zadanie rozwiazane dochody i wydatki
»
Data publikacji: Niedziela, 31 maja 2020 roku

Środki trwałe prezentacja zaoczne
»
Data publikacji: Niedziela, 31 maja 2020 roku

ewidencja dochodów i wydatków_prezentacja
»
Data publikacji: Niedziela, 31 maja 2020 roku

Aktywa trwałe - zadania 2020
»
Data publikacji: Niedziela, 31 maja 2020 roku

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 13 września 2017 r.
»
Data publikacji: Niedziela, 31 maja 2020 roku
3. Ewidencja dochodów i wydatków budżetowych w jednostkach budżetowych-zadania2020
»
Data publikacji: Niedziela, 31 maja 2020 roku

Plan kont jednostek budżetowych 2020
»
Data publikacji: Niedziela, 31 maja 2020 roku