Strona główna » Anna Gierusz

 

Studia stacjonarne

FiR

IiE

Zarządzanie

Studia stacjonarne

AiB

Studia niestacjonarne

 
 

 

 

 

Wykaz literatury:

1. Bażańska T., M. Nykowska, Matematyka w zadaniach dla wyższych zawodowych uczelni ekonomicznych, Wydawnictwo Branta 2003
2. Bednarski T., Elementy matematyki w naukach ekonomicznych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004
3. Chiang A. C., Podstawy ekonomii matematycznej, PWN, Warszawa 1994
4. Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, część I i II, PWN, Warszawa 2003
5. Matłoka M. (red), Matematyka dla ekonomistów, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2000
6. Piszczała J., Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1998
7. Piszczała J., Piszczała M., Wojcieszyn B., Matematyka z zadaniami, PWN, Warszawa 1981
8. Sadowski M, Spanily T., Matematyka w zadaniach dla studentów kierunków ekonomicznych, Wydawnictwo UG, Gdańsk, 1999