Strona główna » Anna Gierusz
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

 

Zadania 1

Zadania 2

Zadania 3

Zadania 4

Zadania 5

Zadania 6

 

Literatura:

  • Adamczak A., Majerowska M., Matematyka finansowa w przykładach, WSFiR, Sopot 2003;
  • Dobija M., Smaga E. Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, PWN 1995;
  • Dziworska K., Dziworski A., Podstawy matematyki finansowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 1998;
  • Kellison S. G., The Theory of Interest, Homewood-Boston Irwin 1991;
  • Kozubski J. Matematyczne modelowanie wybranych procesów finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2002;
  • Podgórska M., Klimkowska J. Matematyka finansowa, PWN, Warszawa 2005;
  • Sobczyk M. Matematyka finansowa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000