Strona główna » Anna Golec
Anna Golec
Anna Golec

dr Anna Golec

Stanowisko:
Adiunkt
209
(+48 58) 523 14 21

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 09.45-10.30
pok. 209
Tydzień I:
Czwartek
godz. 10.30-11.15
pok. 209
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 09.45-10.30
pok. 209
Tydzień II:
Czwartek
godz. 10.30-11.15
pok. 209

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Finanse przedsiębiorstw
  • Seminarium licencjackie
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Finanse przedsiębiorstw
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Financial Analysis - Applications
  • Zastosowanie analizy ekonomicznej
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie
  • Zastosowania analizy ekonomicznej

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Financial Analyst

Zakres programowy:
Tytuł seminarium: Finanse Przedsiębiorstw
Opis tematyki: Celem seminarium jest poszerzenie wiedzy seminarzystów i wsparcie ich w przygotowaniu pracy licencjackiej o tematyce szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, a w szczególności takich obszarów jak:
 źródła i instrumenty finansowania przedsiębiorstw, w tym również problematyka pozyskiwania przez przedsiębiorstwa środków z funduszy strukturalnych UE
 ekonomiczne aspekty nadzoru korporacyjnego
 zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie
 analiza ekonomiczna przedsiębiorstw i przedsięwzięć inwestycyjnych 

Przykładowe tematy prac:
 Fundusze strukturalne Unii Europejskiej w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.
 Sposoby wynagradzania członków organów spółek w bankach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie ...

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:


Opis tematyki: Celem seminarium jest poszerzenie wiedzy seminarzystów i wsparcie ich w przygotowaniu pracy licencjackiej o tematyce szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, a w szczególności takich obszarów jak:
 źródła i instrumenty finansowania przedsiębiorstw, w tym również problematyka pozyskiwania przez przedsiębiorstwa środków z funduszy strukturalnych UE
 ekonomiczne aspekty nadzoru korporacyjnego
 zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie
 analiza ekonomiczna przedsiębiorstw i przedsięwzięć inwestycyjnych 

Przykładowe tematy prac:
 Fundusze strukturalne Unii Europejskiej w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.
 Sposoby wynagradzania członków organów spółek w bankach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie ...

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:
Tytuł seminarium: Finanse Przedsiębiorstw
Opis tematyki: Celem seminarium jest poszerzenie wiedzy seminarzystów i wsparcie ich w przygotowaniu pracy licencjackiej o tematyce szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, a w szczególności takich obszarów jak:
 źródła i instrumenty finansowania przedsiębiorstw, w tym również problematyka pozyskiwania przez przedsiębiorstwa środków z funduszy strukturalnych UE
 ekonomiczne aspekty nadzoru korporacyjnego
 zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie
 analiza ekonomiczna przedsiębiorstw i przedsięwzięć inwestycyjnych 

Przykładowe tematy prac:
 Fundusze strukturalne Unii Europejskiej w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.
 Sposoby wynagradzania członków organów spółek w bankach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie ...

Egzaminy i zaliczenia

 • Finanse przedsiębiorstw [ćw]
 • grupa: N21-51
  Niedziela 09.06.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-305
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N21-52
  Niedziela 09.06.2019
  godz.: 08.00-11.15
  sala WZ-305
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N21-51
  Niedziela 08.09.2019
  godz.: 08.45-10.30
  sala WZ-307
  Z
  termin drugi

  grupa: N21-52
  Niedziela 08.09.2019
  godz.: 08.45-10.30
  sala WZ-307
  Z
  termin drugi

 • Finanse przedsiębiorstw [w]
 • grupa: N21-31
  Niedziela 23.06.2019
  godz.: 16.00-16.45
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-51
  Niedziela 23.06.2019
  godz.: 16.00-16.45
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-52
  Niedziela 23.06.2019
  godz.: 17.00-17.45
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-53
  Niedziela 23.06.2019
  godz.: 17.00-17.45
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-31
  Niedziela 15.09.2019
  godz.: 08.45-11.15
  sala 209
  E
  termin drugi

  grupa: N21-51
  Niedziela 15.09.2019
  godz.: 08.45-11.15
  sala 209
  E
  termin drugi

  grupa: N21-52
  Niedziela 15.09.2019
  godz.: 08.45-11.15
  sala 209
  E
  termin drugi

  grupa: N21-53
  Niedziela 15.09.2019
  godz.: 08.45-11.15
  sala 209
  E
  termin drugi

 • Seminarium magisterskie []
 • grupa: N41-05
  Sobota 01.06.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala B-2
  Z
  termin pierwszy

 • Zastosowania analizy ekonomicznej [ćw]
 • grupa: N51-05
  Niedziela 19.05.2019
  godz.: 08.00-11.15
  sala C-3
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N51-06
  Niedziela 19.05.2019
  godz.: 11.30-15.00
  sala C-3
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N51-05
  Niedziela 08.09.2019
  godz.: 08.45-09.30
  sala WZ-307
  Z
  termin drugi

  grupa: N51-06
  Niedziela 08.09.2019
  godz.: 08.45-09.30
  sala WZ-307
  Z
  termin drugi

Publikacje