Strona główna » Anna Wojewnik-Filipkowska
Anna Wojewnik-Filipkowska

dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska, prof. uczelni

Funkcja:
Kierownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości
Stanowisko:
Profesor uczelni
(+48 58) 523 14 64

Konsultacje

Odwołane w dniu:
09.12.2021
godz. 08.45-09.45
pok. B-34
Tydzień I:
Środa
godz. 09.45-10.45
pok. B-34
Tydzień II:
Czwartek
godz. 08.45-09.45
pok. B-34

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Investment Projects
  • Ocena efektywności projektów inwestycyjnych
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Ocena efektywności projektów inwestycyjnych
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Inwestycje infrastrukturalne - studia przypadków
  • Seminarium magisterskie
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Inwestycje infrastrukturalne - studia przypadków
 • Studia podyplomowe
  • Aspekty ekonomiczne - Finansowanie inwestycji
  • Aspekty ekonomiczne - Matematyka finansowa
  • Podstawy matematyki finansowej

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Inwestycje i nieruchomości

Zakres programowy:

 • inwestycje rzeczowe, w tym w nieruchomości,
 • ocena opłacalności projektów inwestycyjnych,
 • projekty deweloperskie,
 • inwestycje infrastrukturalne,
 • finansowanie inwestycji i nieruchomości, projektów inwestycyjnych,
 • analiza decyzji finansowych (wybór źródeł finansowania),
 • bankowość w inwestycjach,
 • pośrednictwo i doradztwo na rynku nieruchomości.

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Inwestycje i nieruchomości

Zakres programowy:

 • inwestycje rzeczowe, w tym w nieruchomości,
 • ocena opłacalności projektów inwestycyjnych,
 • projekty deweloperskie,
 • inwestycje infrastrukturalne,
 • finansowanie inwestycji i nieruchomości, projektów inwestycyjnych,
 • analiza decyzji finansowych (wybór źródeł finansowania),
 • bankowość w inwestycjach,
 • pośrednictwo i doradztwo na rynku nieruchomości.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje