Strona główna » Anna Wojewnik-Filipkowska

Ocena efektywności inwestycji

Literatura:

  1.  T. Czerwińska, K. Kowalke, E. Nawrocka, M. Rymarzak, K. Szczepaniak, D. Trojanowski, A. Wojewnik-Filipkowska: Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami – wybrane problemy, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011.
  2.  A. Wojewnik-Filipkowska, Project Finance w inwestycjach infrastrukturalnych, CeDeWu, 2007. /anna-wojewnik-filipkowska/upload/files/INWESTCYJE_AWF_CeDeWu_01%2C%20p.%206-18.pdf
  3.  W. Behrens, P.M. Hawranek: Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility. Wydawnictwo UNIDO, Warszawa 1993. /anna-wojewnik-filipkowska/upload/files/Poradnik_UNIDO__Behrens-Hawranek.zip
  4.  K. Dziworska: Decyzje inwestycje przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
  5. L. Czechowski, K. Dziworska, T. Gostkowska-Drzewicka, A. Górczyńska, E. Ostrowska: Projekty inwestycyjne, finansowanie, metody i procedury oceny, ODDK 1996
  6.  R. Machała, Zarządzanie finansami i wycena firmy, Oficyna Wydawnicza Unimex, Warszawa 2011.

Finansowanie inwestycji i nieruchomości

Literatura:

1. Rymarzak M., Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami, Wybrane problemy, Gdańsk 2011 
2. Wojewnik-Filipkowska A., Projekt Finance w inwestycjach infrastrukturalnych, CeDeWu, Warszawa 2008
3. Listkiewicz J., Listkiewicz S., Niedziółka P., Szymczak P., Metody realizacji projektów inwestycyjnych – planowanie, finansowanie, ocena – Project Finance, Corporate Finance, ODDK Gdańsk 2004.
4. Marcinek K., Finansowanie projektów inwestycyjnych na zasadach Project Finance, Katowice 2005.
5. Czerkas K., Project Finance w Polskiej praktyce. Zastosowanie w działalności deweloperskiej, Twigger, Warszawa 2002
6. Agencja Rozwoju Komunalnego, Przedsięwzięcia BOT (Buduj-Eksploatuj-Przekaż) w rozwoju infrastruktury komunalnej, Poradnik, Warszawa 1999
7. Yescombe E.R., Principles of Project Finance, Yescombe Consulting, Ltd., London, U.K. 2002
8. Machała R., Praktyczne zarządzanie finansami firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
9. Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.