Strona główna » Anna Zamojska
Anna Zamojska

dr hab. Anna Zamojska, prof. nadzw.

Stanowisko:
Profesor UG
111
(+48 58) 523 11 06

Konsultacje

Tydzień I:
Wtorek
godz. 08.15-09.45
pok. 111
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.00-11.30
pok. 111

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Analiza portfela papierów wartościowych
  • Zastosowania matematyki w ekonomii
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Ekonometria
  • Zastosowania matematyki w ekonomii
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Quantitative methods for Finance

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analityka gospodarcza

Tytuł seminarium: Modelowanie i prognozowanie zjawisk zachodzących w gospodarce i na rynku finansowym

Seminarium poświęcone jest zastosowaniu szerokiej gamy metod ilościowych (ekonometryczno-statystycznych) do analizy, modelowania i prognozowaniu zjawisk zachodzących w gospodarce oraz na rynkach finansowych. Uczestnictwo w seminarium przygotowuje do podjęcia samodzielnych analiz w zakresie wyceny instrumentów rynku finansowego i ich ryzyka, konstruowania optymalnych portfeli oraz oceny efektywności ich zarządzania, analiza efektów współzależności między rynkami różnych krajów, badanie niepewności i jej konsekwencji w gospodarce.

Przykładowe tematy prac magisterskich:

 1. Estymacja czynnikowych modeli wyceny.
 2. Powtarzalność wyników zarządzania portfelem inwestycyjnym.
 3. Prognozowanie cen i stóp zwrotu walorów.
 4. Modelowanie analizy zdarzeń dla wybranych fuzji spółek akcyjnych.
 5. Analiza asymetrii cen paliw.
 6. Analiza trafności eksperckich prognoz NBP.
 7. Modelowanie indeksów strachu i sentymentu inwestora.
 8. Prognozowanie zmian ceny energii elektrycznej z uwzględnieniem zmian strukturalnych.
 9. Estymacja wartości narażonej na ryzyko (VaR) wybranego banku.
 10. Wefyrikacja hipotezy o efektywności rynku kapitałowego.

Egzaminy i zaliczenia

 • Analiza portfela papierów wartościowych [ćw]
 • grupa: S22-21
  Czwartek 13.06.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-206
  Z
  termin pierwszy

 • Ekonometria [w]
 • grupa: N12-31
  Sobota 15.06.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala C-21
  E
  termin pierwszy

  grupa: N12-32
  Sobota 15.06.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala C-21
  E
  termin pierwszy

Publikacje