Strona główna » Anna Zamojska
Anna Zamojska

dr hab. Anna Zamojska, prof. uczelni

Funkcja:
Kierownik Katedry Ekonometrii
Stanowisko:
Profesor uczelni
111
(+48 58) 523 11 06

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Portfolio Analysis
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Analiza procesów mikroekonomicznych
  • Elementy matematyki finansowej

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analityka gospodarcza

Tytuł seminarium: Modelowanie i prognozowanie zjawisk zachodzących w gospodarce i na rynku finansowym

Seminarium poświęcone jest zastosowaniu szerokiej gamy metod ilościowych (ekonometryczno-statystycznych) do analizy, modelowania i prognozowaniu zjawisk zachodzących w gospodarce oraz na rynkach finansowych. Uczestnictwo w seminarium przygotowuje do podjęcia samodzielnych analiz w zakresie wyceny instrumentów rynku finansowego i ich ryzyka, konstruowania optymalnych portfeli oraz oceny efektywności ich zarządzania, analiza efektów współzależności między rynkami różnych krajów, badanie niepewności i jej konsekwencji w gospodarce.

Przykładowe tematy prac magisterskich:

 1. Estymacja czynnikowych modeli wyceny.
 2. Powtarzalność wyników zarządzania portfelem inwestycyjnym.
 3. Prognozowanie cen i stóp zwrotu walorów.
 4. Modelowanie analizy zdarzeń dla wybranych fuzji spółek akcyjnych.
 5. Analiza asymetrii cen paliw.
 6. Analiza trafności eksperckich prognoz NBP.
 7. Modelowanie indeksów strachu i sentymentu inwestora.
 8. Prognozowanie zmian ceny energii elektrycznej z uwzględnieniem zmian strukturalnych.
 9. Estymacja wartości narażonej na ryzyko (VaR) wybranego banku.
 10. Wefyrikacja hipotezy o efektywności rynku kapitałowego.

Egzaminy i zaliczenia

 • Analiza procesów mikroekonomicznych [ćw]
 • grupa: S42-01
  Środa 08.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-239
  Z
  termin pierwszy

 • Analiza procesów mikroekonomicznych [w]
 • grupa: S42-01
  Czwartek 23.06.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala A-239
  E
  termin pierwszy

 • Elementy matematyki finansowej [ćw]
 • grupa: S44-01
  Środa 15.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-206
  Z
  termin pierwszy

 • Elementy matematyki finansowej [w]
 • grupa: S44-01
  Czwartek 23.06.2022
  godz.: 08.45-10.30
  sala A-119
  E
  termin pierwszy

  grupa: S44-01
  Czwartek 30.06.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala A-119
  E
  termin drugi

 • Portfolio Analysis [ćw]
 • grupa: S31-61
  Czwartek 09.06.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-206
  E
  termin pierwszy

 • Portfolio Analysis [w]
 • grupa: S31-61
  Czwartek 09.06.2022
  godz.: 08.00-10.30
  sala WZ-206
  Z
  termin pierwszy

Publikacje