Strona główna » Katedra Bankowości i Finansów
Kierunki zmian w systemie emerytalnym w Polsce

W dniu 19 czerwca br. na Wydziale Zarządzania UG odbyło się seminarium nt. Kierunków zmian w systemie emerytalnym w Polsce, zorganizowane wspólnie przez Wydział Zarządzania oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku. W spotkaniu uczestniczyło około 60 osób reprezentujących świat nauki i instytucji ubezpieczeń społecznych (ZUS, KRUS), członków Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego oraz przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych.

  • Seminarium otworzyli JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Jerzy P. Gwizdała, Dziekan Wydziału Zarządzania prof.dr hab. Mirosław Szreder oraz mgr Aneta Pawłowska Dyrektor Oddziału ZUS w Gdańsku. W trakcie spotkania wygłoszono trzy referaty. Pani Ewa Bednarczyk, Dyrektor Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych w ZUS omówiła
  • ewolucję rozwiązań w obowiązkowej części systemu emerytalnego. Następnie dr Kamila Bielawska z Katedry Finansów i Ryzyka Finansowego UG przedstawiła krótką historię OFE w trzech aktach. Na zakończenie dr Marcin Wojewódka wygłosił referat nt. Propozycji zmian w zakresie III filaru systemu emerytalnego. Po wystąpieniach odbyła się intensywna dyskusja z udziałem wszystkich zaproszonych uczestników seminarium. Organizatorzy zapowiedzieli kontynuację tej problematyki podczas kolejnego spotkania.