Strona główna » Katedra Bankowości i Finansów
Security, responsibility and property of pensions

W dniach 8–9 września 2016 r. w Sopocie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona tematyce emerytalnej. Organizatorami konferencji byli European Network for Research on Supplementary Pensions (ENRSP) oraz Katedra Finansów i Ryzyka Finansowego Uniwersytetu Gdańskiego. ENRSP skupia kilkudziesięciu naukowców z Europy, USA i Chin, którzy zajmują się problematyką zabezpieczenia emerytalnego z perspektyw różnych dyscyplin naukowych: prawa, ekonomii, finansów, demografii, nauk aktuarialnych, a także socjologii i psychologii.

W konferencji wzięło udział około 40 naukowców zajmujących się zabezpieczeniem emerytalnym oraz przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ramach pięciu sesji tematycznych zaprezentowano 18 referatów. Najwięcej miejsca w trakcie obrad poświęcono kwestiom dodatkowych systemów emerytalnych.