Strona główna » Katedra Bankowości i Finansów
Aktualności
Nowa publikacja dr Katarzyny Welzant będącej współautorką monografii pt."Funkcjonowanie przedsiębiorstw w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz Polskiej Strefie »
Data publikacji: Środa, 24 listopada 2021 roku

Nowa publikacja dr Katarzyny Welzant będącej współautorką monografii pt."Funkcjonowanie przedsiębiorstw w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz Polskiej Strefie Inwestycji. Aspekty prawne, podatkowe i księgowe"

Prezentowana publikacja stanowi praktyczne omówienie zasad funkcjonowania przedsiębiorstw w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz Polskiej Strefie Inwestycji. Opracowanie zawiera kluczowe zagadnienia związane z korzystaniem z pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na nowe inwestycje. Jest zbiorem praktycznych zagadnień prawno-podatkowych. Autorzy oprócz przedstawienia podstaw prawnych danego zagadnienia, wskazują na istotne aspekty praktyczne danego tematu, dodatkowo wzbogacając je przykładami. Książka zawiera aktualne orzecznictwo sądów oraz poglądy doktryny.

 Poszczególne zagadnienia poruszane w książce omówione zostały również z uwzględnieniem proponowanych zmian zawartych w tzw. „Polskim Ładzie", tj. ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy IX kadencji Nr 1532), która w diametralny sposób ingeruje w kształt dotychczasowego systemu podatkowego. Opracowanie uwzględnia również zmienione Wytyczne UE w sprawie regionalnej pomocy państwa na lata 2022–2027 (2021/C153/01), w ramach których określono zasady i warunki wykorzystania regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz rozwinięto zapisy Rozporządzenia 651/2014.

Książka stanowi również materiał dla studentów i doktorantów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych do wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz w szkoleniach.

Źródło oraz informacja o książce:

Koła Naukowe Finansów i Ubezpieczeń oraz Studenci Kierunku Ubezpieczenia – Studia Interdyscyplinarne na VIII Kongresie Polskiej Izby Ubezpieczeń »
Data publikacji: Poniedziałek, 25 października 2021 roku

Koła Naukowe Finansów i Ubezpieczeń oraz Studenci Kierunku Ubezpieczenia – Studia Interdyscyplinarne na VIII Kongresie Polskiej Izby Ubezpieczeń

W dniach 20-21.10.2021 r. w sopockim hotelu Sheraton odbyła się VIII edycja Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń będącego najważniejszym spotkaniem sektora ubezpieczeń w naszym kraju. Po prawie dwóch i pół roku pandemicznej przerwy, od maja 2019, kiedy startował VII Kongres PIU, minęło 29 miesięcy, 128 tygodni i 896 dni. Podobnie jak w roku 2019, Członkowie Koła Naukowego Finansów i Ubezpieczeń wraz z opiekunem dr Piotrem Pisarewiczem oraz Studenci Kierunku Ubezpieczenia – Studia Interdyscyplinarne mieli przyjemność ponownie uczestniczyć w tym wydarzeniu dzięki uprzejmości swojego Patrona czyli Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Tematyka drugiego dnia Kongresu w którym mieliśmy okazję uczestniczyć, była dla studentów szczególnie ciekawa, ponieważ dotyczyła pojawiających się nowych wyzwań na rynku ubezpieczeń. Tego dnia odbyły się dwa bloki tematyczne, pierwszy z nich zatytułowany „Czy zdigitalizowane ubezpieczenia będą odporne cyfrowo ? ” poruszał kwestie związane z wyzwaniami dotyczącymi cyfryzacji sektora finansowego.

Drugi panel: „Czy postpandemiczna rzeczywistość będzie zielona?” dotyczył szeroko rozumianych zagadnień dotyczących pandemii oraz wyzwań związanych ze zmianami klimatu. Po wykładzie studenci mieli okazję rozmowy z Panią Iwoną Szczęsną - Managerem Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej Dyrektorem Oddziału PIU w Brukseli.

W obradach uczestniczyło aż szesnastu Studentów WZR oraz dr Piotr Pisarewicz.

Członkowie Koła Naukowego serdecznie dziękują organizatorom Kongresu oraz Zarządowi Polskiej Izby Ubezpieczeń za możliwość ponownego udziału w tak znaczącym dla rynku wydarzeniu. Wyrażają również głęboką nadzieję, iż w przyszłości współpraca będzie kontynuowana.

 

Prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska wyróżniona nagrodą Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego »
Data publikacji: Środa, 20 października 2021 roku

Prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska wyróżniona nagrodą Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska została wyróżniona II nagrodą Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego w kategorii najlepsza książka naukowa w roku 2020 za książkę pt. Behawioralny portfel inwestycyjny. Mózg. Emocje. Luka behawioralna.

Serdecznie gratulujemy.

 

Studenci Wydziału Zarządzania zakwalifikowani do Akademii Europejskiego Kongresu Finansowego »
Data publikacji: Poniedziałek, 07 czerwca 2021 roku

Studenci Wydziału Zarządzania zakwalifikowani do Akademii Europejskiego Kongresu Finansowego

Miło nam poinformować, że pani Emilia Koniszewska oraz pan Remigiusz Świątkowski, studenci kierunku Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne, przeszli pozytywnie dwa etapy kwalifikacyjne do Akademii EKF (Europejski Kongres Finansowy).

Ponadto eseje: Emilii Koniszewskiej pt.  "Obecna i przyszła codzienność" oraz Remigiusza Świątkowskiego pt. „Pandemia jako szansa na e-administracyjny sukces Polski”, zostaną opublikowane jako jedne z 40 najlepszych w publikacji pt. "Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie".

Rekomendacji do Akademii EKF udzieliła studentom dr Kamila Bielawska (Katedra Bankowości i Finansów), która jest koordynatorem wydziałowym kierunku Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne.

Szczegółowe informacje

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Bank Gospodarstwa Krajowego na Wydziale Zarządzania UG »
Data publikacji: Piątek, 28 maja 2021 roku

Bank Gospodarstwa Krajowego na Wydziale Zarządzania UG

W dniu 26.05.2021 r. o g. 08.00 odbyło się spotkanie Studentów Wydziału Zarządzania UG z Przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego.

Tematem spotkania były: „Rola i zadania Banku Gospodarstwa Krajowego w polskim systemie bankowym”. Przedstawiony został on przez grono znamienitych Gości: Iwonę Kasperowicz - Dyrektor Regionu Pomorskiego BGK, Igę Przybylską - Starszego Specjalistę ds. Rekrutacji i EB oraz Marcelinę Kasperską z Departamentu Programów Europejskich BGK.

Było to dla wszystkich licznie zgromadzonych uczestników bardzo duże wyróżnienie, a także okazja do pogłębienia wiedzy nt. roli BGK jako banku rozwoju w systemie bankowym.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy dr. Piotra Pisarewicza z Katedry Bankowości i Finansów oraz Koła Naukowego Finansów i Ubezpieczeń. Wpisało się ono w tematykę prowadzonych zajęć z zakresu rynków finansowych oraz bankowości i uzupełniało program o aspekty praktyczne.

Już dziś zapraszamy na kolejne spotkania, których szczegóły będą przekazane po rozpoczęciu nowego roku akademickiego.

Nowa publikacja dr. Andrzeja Dżuryka w czasopiśmie wydawanym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny - "Bezpieczny Bank" »
Data publikacji: Czwartek, 20 maja 2021 roku

Nowa publikacja dr. Andrzeja Dżuryka w czasopiśmie wydawanym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny - "Bezpieczny Bank"

Miło Nam poinformować, że w nowym wydaniu czasopisma Bankowego Funduszu Gwarancyjnego "Bezpieczny Bank" pojawił się nowy artykuł dr. Andrzeja Dżuryka pt. "Wpływ hybrydowych obligacji rekapitalizacyjnych na stabilność systemu finansowego".

Treść artukułu dostępna jest pod adresem:

https://www.bfg.pl/bezpieczny-bank-nr-1-82-2021/

Dr Kamila Bielawska w Radzie Recenzentów 11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS CONTEMPORARY ISSUES IN ECONOMY »
Data publikacji: Środa, 05 maja 2021 roku

Dr Kamila Bielawska w Radzie Recenzentów 11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS CONTEMPORARY ISSUES IN ECONOMY

W związku z udziałem w poprzednich edycjach konferencji INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS CONTEMPORARY ISSUES IN  ECONOMY oraz dużym doświadczeniem publikacyjnym dr Kamila Bielawska została zaproszona do udziału w radzie recenzentów obecnej edycji konferencji.

"Proces regulacji sektora bankowego w Szwajcarii w ramach demokracji bezpośredniej i systemu federalnego" - nowa publikacja dr. Patryka Kaczmarka »
Data publikacji: Czwartek, 22 kwietnia 2021 roku

"Proces regulacji sektora bankowego w Szwajcarii w ramach demokracji bezpośredniej i systemu federalnego" - nowa publikacja dr. Patryka Kaczmarka

Miło nam poinformować, że ukazała się nowa publikacja pt.: „Proces regulacji sektora bankowego w Szwajcarii w ramach demokracji bezpośredniej i systemu federalnego. Szczególna rola Szwajcarskiej Rady Nadzoru Rynku Finansowego FINMA” autorstwa: dr. Patryka Kaczmarka z katedry Bankowości i Finansów.

"Szwajcarski sektor bankowy jest od dziesiątek lat jednym z najważniejszych segmentów rynku finansowego. O jego sile oddziaływania decyduje między innymi neutralność i stabilność polityczna, która charakteryzuje Konfederację Szwajcarską. W niniejszej książce autor stara się zbadać te dwa wymiary i znaleźć odpowiedź na pytanie, w jaki sposób uwarunkowania polityczne wpływają na kształt szwajcarskiego systemu bankowego. Wyjaśnienie tego zagadnienia jest tym istotniejsze, że autor próbuje heterogeniczne rozwiązania w szwajcarskim systemie bankowym i politycznym, charakteryzujące systemy konfederacyjne, odnosić do różnorodnych rozwiązań stosowanych w ramach Unii Europejskiej będącej – podobnie jak nominalnie Szwajcaria – konfederacją państw.

Publikacja powstała na podstawie dysertacji wyróżnionej w konkursie o nagrodę Prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla najlepszych prac doktorskich z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej obronionych w roku 2019.”

Źródło: Wydawnictwo UG

Dr Kamila Bielawska w Komitecie Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Finansach "Finansomania" »
Data publikacji: Poniedziałek, 26 kwietnia 2021 roku

Dr Kamila Bielawska w Komitecie Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Finansach "Finansowania"

Uniwersytet Gdański został Partnerem Merytorycznym w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Finansowej „Finansomania” organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 

Członkiem Komitetu Głównego Olimpiady ze strony UG została doktor Kamila Bielawska z Katedry Bankowości i Finansów.

Program Olimpiady dotyczy tematyki zarządzania finansami, w tym takich zagadnień jak: finanse osobiste, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne, finanse międzynarodowe, bankowość, ubezpieczenia, rynek finansowy, pośrednictwo i doradztwo finansowe, nadzór finansowy, bezpieczeństwo finansowe, rachunkowość finansowa, technologie finansowe. I edycja Olimpiady łączy się z tematem wiodącym, jakim jest Bankowość. 

Finaliści Olimpiady uzyskają dodatkowe punkty rekrutacyjne.

Strona internetowa Olimpiady: http://finansomania.edu.pl/

Sobiesław Kozłowski jako gość specjalny podczas wykładu dla studentów FiR »
Data publikacji: Środa, 21 kwietnia 2021 roku

W dniu 20 marca br. studenci studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość mieli okazję uczestniczyć w wykładzie z Portfela inwestycyjnego, którego gościem specjalnym był Sobiesław Kozłowski (Dyrektor Departamentu Analiz i Doradztwa w Noble Securities S.A., nominowany w kategorii ,,Analityk roku 2020”, w konkursie organizowanym przez Invest Cuffs). Studenci mieli szansę rozmowy nt. budowy i zarządzania portfelem inwestycyjnym z jednym z czołowych analityków w Polsce. 

,,Ludzie nie planują przegrywać,

Przegrywają bo nie planują”

Z. Komar

 

Wykład odbył się z inicjatywy dr. Sławomira Kujawy z Katedry Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Zaproszenie na konferencję pt. ,,Jak inwestować na giełdzie” »
Data publikacji: Środa, 21 kwietnia 2021 roku

Zaproszenie na konferencję pt. ,,Jak inwestować na giełdzie”

Zapraszamy studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych (w szczególności dla studentów będących na specjalizacji bankowość i doradztwo finansowe), którzy są zainteresowani tematyką inwestycyjną na konferencję ,,Jak inwestować na giełdzie”.

Cele konferencji:

• Poznaj skuteczne strategie wykorzystywane przez doświadczonych inwestorów.

• Sprawdź nowoczesne narzędzia i aktualne trendy w inwestowaniu.

• Zrozum jak działa giełda i naucz się ją wykorzystywać.

 

W programie:

• 4 panele dyskusyjne,

• ponad 40 zaangażowanych podmiotów,

• ponad 70 prelegentów.

 

 

Zapisy - > Jak inwestować na giełdzie (jakinwestowacnagieldzie.pl)

 

Zaproszenie z inicjatywy dr. Sławomira Kujawy z Katedry Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Ukazała się nowa publikacja dr. Sławomira Kujawy »
Data publikacji: Środa, 21 kwietnia 2021 roku

Ukazała się nowa publikacja dr. Sławomira Kujawy

Miło nam poinformować, że ukazała się nowa publikacja dr. Sławomira Kujawy z Katedry Bankowości i Finansów: ,,Inwestycje klasyczne i alternatywne w kontekście uwarunkowań behawioralnych”, Wydawnictwo UG

Publikacja ma charakter teoretyczno-empiryczny, gdyż zawiera kompendium wiedzy z zakresu finansów behawioralnych oraz dane empiryczne analizowanych portfeli inwestycyjnych. W publikacji dokonano analizy danych statystycznych poszczególnych portfeli inwestycyjnych z okresu badawczego obejmującego lata 2001–2020. Wykorzystano również metodykę analizy zdarzeń do weryfikacji zachowań inwestorów w aspekcie 21 różnych wydarzeń niezapowiedzianych. Podjęto także próbę weryfikacji tego, które portfele inwestycyjne są mniej/bardziej ryzykowne oraz mniej/bardziej zyskowne w okresach turbulencji na giełdach papierów wartościowych oraz w czasie dużej globalnej niepewności.

Źródło: Wydawnictwo UG

"Produkty ubezpieczeniowe" - nowa monografia online »
Data publikacji: Wtorek, 27 kwietnia 2021 roku

Produkty ubezpieczeniowe - nowa monografia dostępna online

Pracownik Katedry Bankowości i Finansów dr Piotr Pisarewicz był członkiem zespołu autorów monografii Produkty Ubezpieczeniowe, która powstała w ramach Projektu „PROgram Rozwoju Uni-wersytetu Gdańskiego (ProUG)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z308/17-00,  zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Uniwersytetem Gdańskim w dniu 11.12.2017 roku"..

 

Link do monografii:

 

https://wyd.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/publikacja/99419/files/produkty_ubezpieczeniowe_-_el.pdf

„Finanse osobiste” – wykład dla II LO w Gdyni »
Data publikacji: Piątek, 30 kwietnia 2021 roku

„Finanse osobiste” – wykład dla II LO w Gdyni

W dniu 15.04.2021 odbyło się spotkanie z uczniami II LO w Gdyni. Podczas pierwszej części spotkania prodziekan Angelika Kędzierska-Szczepaniak przybliżyła uczniom kierunki, jakie można studiować na Wydziale Zarządzania, w drugiej części dr Adam Barembruch poprowadził wykład dotyczący finansów osobistych.

Crowdfunding – przyszłość finansowania inwestycji? »
Data publikacji: Piątek, 30 kwietnia 2021 roku

Crowdfunding – przyszłość finansowania inwestycji?

Dnia 2.02.2021 odbyła się audycja live zorganizowana przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, której gościem była prof. UG dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak

 

Współpraca z praktykami w ramach kierunku „Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne” »
Data publikacji: Środa, 05 maja 2021 roku

Współpraca z praktykami w ramach kierunku „Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne”

Z inicjatywy dr Kamili Bielawskiej studenci studiów magisterskich na kierunku „Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne” odbywają zajęcia z przedmiotów prowadzonych w całości przez praktyków lub z ich gościnnymi wykładami w trakcie zajęć prowadzonych przez pracowników Wydziału. Wśród praktyków zaproszonych do prowadzenia zajęć znaleźli się m.in. Andrzej Janc – Dyrektor Biura Produktu i Sprzedaży w Vereinigte Hagel VVAG Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Oddział w Polsce; Krzysztof Łyskawa – Dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych Mentor SA, Piotr Majewski – ekspert Polskiej Izby Ubezpieczeń ds. przestępczości ubezpieczeniowej, Andrzej Narkiewicz – członek zarządu Mercer Polska, Dyrektor praktyki Wealth (doradztwo emerytalne) w Polsce, Piotr Narloch – Prezes Zarządu, InterRisk TU SA VIG.

Dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak współautorką nowego artykułu w prestiżowym czasopiśmie „Land Use Policy” »
Data publikacji: Czwartek, 29 kwietnia 2021 roku

Dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak współautorką nowego artykułu w prestiżowym czasopiśmie „Land Use Policy”

Miło nam zakomunikować, że artykuł pt. Innovation level and local development of EU regions, którego współautorami są dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak i dr Krzysztof Szczepaniak, ukazał się w prestiżowym międzynarodowym czasopiśmie „Land Use Policy” (IF = 3,573, 5-letni IF = 4,236).

Link do artykułu: https://authors.elsevier.com/sd/article/S0264837719310452

Kolejny projekt UG otrzyma finansowanie z Programu Erasmus+ »
Data publikacji: Czwartek, 13 maja 2021 roku

Kolejny projekt UG otrzyma finansowanie z Programu Erasmus+

Projekt „Współpraca na rzecz innowacji w zakresie dobrych praktyk dydaktycznych w dziedzinie Ekonomii i Nauk o Zarządzaniu”/„Partnership for Innovation of Exact Supporting Courses in Economics and Management Study Programmes” (PICEM), realizowany przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, znalazł się na liście projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach Programu Erasmus+.

Kierownikiem projektu po stronie Uniwersytetu Gdańskiego jest dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG z Wydziału Zarządzania.

- Studenci ekonomii, zarządzania oraz podobnych dziedzin nauki mają trudności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności na zajęciach ścisłych takich jak: matematyka, statystyka, ekonometria, stosowanie metod ilościowych w podejmowaniu decyzji biznesowych. Narzędzia te stosowane są dość rzadko w celu przygotowania prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich) i zaliczeniowych – zauważa dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG.

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnych metod dydaktycznych w nauczaniu przedmiotów takich jak: matematyka, statystyka i ekonometria, dzięki wymianie doświadczeń z kadrą naukowo-dydaktyczną instytucji partnerskich.

Przewiduje się, że w trakcie projektu oraz w wyniku jego realizacji, możliwe będą do osiągnięcia następujące rezultaty:

  1. Analiza nowoczesnych metod dydaktycznych stosowanych w czasie  realizacji przedmiotów ścisłych w krajach partnerskich w Europie i na całym świecie (raporty); np. laboratoria- praca z wykorzystaniem dedykowanych programów komputerowych, e-learning, warsztaty, symulacje, praca zespołowa;
  2. Materiały konferencyjne i seminaryjne;
  3. Instrukcja dotycząca innowacyjnych metod dydaktycznych oraz materiały dydaktyczne (m.in. podręcznik zawierający instrukcje dla nauczycieli, sposoby wdrażania innowacyjnych metod dydaktycznych i innych podejść pedagogicznych);
  4. Innowacyjne materiały dydaktyczne: studia przypadków, prezentacje PPT, zalecane metody nauczania, oprogramowanie rekomendowane do stosowania;
  5. Seminarium omawiające wnioski z projektu;
  6. Propagowanie wniosków i dobrych praktyk na konferencjach niezwiązanych z projektem.

Konsorcjum projektu tworzą następujące uniwersytety: Tomas Bata University in Zlín (CZ), University of Leon (ES), University of Huddersfield (GB), University of Gdansk (PL).

Budżet projektu, który będzie trwał 36 miesięcy, to ponad 300 tys. EUR, w tym blisko 70 tys. EUR dla Uniwersytetu Gdańskiego.

Źródło: https://ug.edu.pl/news/pl/541/kolejny-projekt-ug-otrzyma-finansowanie-z-programu-erasmus?fbclid=IwAR2DESGc6NsnnsDGfPpwxf0vSYBP_om_cDb9VbvEmQwYt3ZQy9LhqKLHADo

Ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju ubezpieczeń – monografia ze współautorstwem dr Kamili Bielawskiej »
Data publikacji: Środa, 05 maja 2021 roku

Ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju ubezpieczeń – monografia ze współautorstwem dr Kamili Bielawskiej

W ramach projektu ProUG i z myślą o zwiększeniu dostępności monografii dotyczących problematyki ubezpieczeń prywatnych i społecznych, powstał cykl publikacji dostępnych w formule Open Access wydanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Pierwsza z monografii dotyczy problematyki zmian uwarunkowań funkcjonowania zarówno ubezpieczeń prywatnych jak i tych oferowanych przez sektor publicznych. Monografia dostępna jest pod linkiem:

https://wyd.ug.edu.pl/oferta_wydawnictwa/96019/ekonomiczne_i_demograficzne_uwarunkowania_funkcjonowania_i_rozwoju_ubezpieczen

 

Zachęcamy do zapoznania się również z innymi monografiami o tematyce ubezpieczeniowej:

https://wyd.ug.edu.pl/oferta_wydawnictwa/96894/prawo_ubezpieczeniowe

https://wyd.ug.edu.pl/oferta_wydawnictwa/99419/produkty_ubezpieczeniowe

https://wyd.ug.edu.pl/oferta_wydawnictwa/101656/finanse_ubezpieczen

https://wyd.ug.edu.pl/search/content/zastosowania%20metod%20ilo%C5%9Bciowych