Strona główna » Katedra Bankowości i Finansów
Aktualności
Nowa interdyscyplinarna monografia naukowa pracowników Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw oraz Katedry Bankowości i Finansów »
Data publikacji: Wtorek, 14 grudnia 2021 roku

Nowa interdyscyplinarna monografia naukowa pracowników Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw oraz Katedry Bankowości i Finansów

Nowa interdyscyplinarna monografia naukowa pracowników Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw oraz Katedry Bankowości i Finansów:

  • dr Alicja Antonowicz
  • dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
  • dr Patryk Kaczmarek
  • dr Jędrzej Siciński

 

”Kryzys i erozja kondycji finansowej. Barometr upadłości czy sygnał do restrukturyzacji? Finanse, statystyka i studia przypadków”

 

POBIERZ KSIĄŻKĘ W PDF

 

Z przedmowy:

Oddajemy w ręce Czytelników książkę związaną z szeroko pojętą problematyką restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorstw. To z jednej strony bardzo trudne etapy cyklu życia organizacji, z drugiej – towarzyszące naszej przestrzeni życia gospo-darczego nieustannie, więc warte uwagi i głębszego zrozumienia. Tak jak człowiek i jego indywidualne życie stanowią pewną składową szerszego ekosystemu relacji, tak przedsiębiorstwa – niezależnie od specyfiki i skali działania – są składnikiem większego, złożonego systemu gospodarczego. Realizacja podstawowej działalności operacyjnej tych jednostek wiąże się zatem z koniecznością nawiązywania relacji zarówno na poziomie mikro- jak i makrootoczenia. Nie jest w zasadzie możliwym funkcjonowanie podmiotu w warunkach próżni ekonomicznej – każda jednostka realizująca cele komercyjne (ale i nie tylko) musi w większym lub mniejszym stopniu zabiegać o zawiązanie relacji w otaczającej ją przestrzeni gospodarczej. Zrozumienie natury procesów zachodzących w wymiarach otoczenia jest ponadto podstawą do zrozumienia m.in. podstaw formułowania strategii organizacji, jak i szerzej – zarządzania podmiotem.

 

Z recenzji pracy:

 

Podjęta przez Autorów problematyka jest niezwykle aktualna i ważna zarówno z teoretycznego jak i praktycznego punktu widzenia. Autorzy dokonali holistycznego spojrzenia z jednej strony na procesy restrukturyzacyjne przedsiębiorstw, a z drugiej strony – na procesy upadłościowe. Zaletą publikacji jest rzetelna kwerenda studiów literaturowych oraz interesujące wnioski, polemiki, dygresje i wywody Autorów będące cennym wkładem do nauki – w szczególności w nurcie badań nad bankructwami, restrukturyzacjami i upadłościami.

Prof. dr hab. Anna Szelągowska

 

Problematyką monografii jest zagadnienie sytuacji kryzysowej i pogarszającej się sytuacji ekonomiczno-finansowej w przedsiębiorstwach, a zatem niezwykle ważna, a także jak pokazała wciąż trwająca pandemia (COVID-19), aktualna kwestia w badaniach naukowych. Autorzy monografii zamieścili w niej bardzo kompleksową wiedzę i praktyczne zastosowania w biznesie, co stanowi wartość dodaną publikacji.

dr hab. Paweł Dec, prof. SGH

 

Polska Izba Ubezpieczeń na wykładach ze studentami Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego »
Data publikacji: Piątek, 10 grudnia 2021 roku

Polska Izba Ubezpieczeń na wykładach ze studentami Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (08.12.2021)

Polska Izba Ubezpieczeń przyjęła zaproszenie Koła Naukowego Finansów i Ubezpieczeń do udziału w dwóch wykładach, które odbyły się w dniu 08.12.2021 r.  Wykłady prowadzone w tym semestrze przez dr Piotra Pisarewicza dotyczą istotnych zagadnień obejmujących najważniejsze wyzwania ostatnich lat: "Living without worries and fears during a pandemic (?) The bright side of modern life and non-life insurance products" oraz "How to survive the COVID financial crisis using modern investment, banking and insurance products".

Gośćmi Specjalnymi z ramienia Polskiej Izby Ubezpieczeń na obu wykładach byli: Pani Agnieszka Durska oraz Pan Marcin Tarczyński, których wystąpienia i prezentacje spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony naszych studentów.

Należy podkreślić wysoki profesjonalizm, życzliwość i zaangażowanie naszych Gości, tym bardziej, że oba wykłady prowadzone są w języku angielskim dla międzynarodowego grona studentów.

Licząc na dalszą i owocną współpracę w przyszłości, pragniemy już dziś zaprosić przedstawicieli PIU na spotkania, które organizować będzie w nadchodzących semestrach Koło Naukowe Finansów i Ubezpieczeń oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Nowa publikacja dr Katarzyny Welzant będącej współautorką monografii pt."Funkcjonowanie przedsiębiorstw w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz Polskiej Strefie »
Data publikacji: Środa, 24 listopada 2021 roku

Nowa publikacja dr Katarzyny Welzant będącej współautorką monografii pt."Funkcjonowanie przedsiębiorstw w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz Polskiej Strefie Inwestycji. Aspekty prawne, podatkowe i księgowe"

Prezentowana publikacja stanowi praktyczne omówienie zasad funkcjonowania przedsiębiorstw w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz Polskiej Strefie Inwestycji. Opracowanie zawiera kluczowe zagadnienia związane z korzystaniem z pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na nowe inwestycje. Jest zbiorem praktycznych zagadnień prawno-podatkowych. Autorzy oprócz przedstawienia podstaw prawnych danego zagadnienia, wskazują na istotne aspekty praktyczne danego tematu, dodatkowo wzbogacając je przykładami. Książka zawiera aktualne orzecznictwo sądów oraz poglądy doktryny.

 Poszczególne zagadnienia poruszane w książce omówione zostały również z uwzględnieniem proponowanych zmian zawartych w tzw. „Polskim Ładzie", tj. ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy IX kadencji Nr 1532), która w diametralny sposób ingeruje w kształt dotychczasowego systemu podatkowego. Opracowanie uwzględnia również zmienione Wytyczne UE w sprawie regionalnej pomocy państwa na lata 2022–2027 (2021/C153/01), w ramach których określono zasady i warunki wykorzystania regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz rozwinięto zapisy Rozporządzenia 651/2014.

Książka stanowi również materiał dla studentów i doktorantów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych do wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz w szkoleniach.

Źródło oraz informacja o książce:

Koła Naukowe Finansów i Ubezpieczeń oraz Studenci Kierunku Ubezpieczenia – Studia Interdyscyplinarne na VIII Kongresie Polskiej Izby Ubezpieczeń »
Data publikacji: Poniedziałek, 25 października 2021 roku

Koła Naukowe Finansów i Ubezpieczeń oraz Studenci Kierunku Ubezpieczenia – Studia Interdyscyplinarne na VIII Kongresie Polskiej Izby Ubezpieczeń

W dniach 20-21.10.2021 r. w sopockim hotelu Sheraton odbyła się VIII edycja Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń będącego najważniejszym spotkaniem sektora ubezpieczeń w naszym kraju. Po prawie dwóch i pół roku pandemicznej przerwy, od maja 2019, kiedy startował VII Kongres PIU, minęło 29 miesięcy, 128 tygodni i 896 dni. Podobnie jak w roku 2019, Członkowie Koła Naukowego Finansów i Ubezpieczeń wraz z opiekunem dr Piotrem Pisarewiczem oraz Studenci Kierunku Ubezpieczenia – Studia Interdyscyplinarne mieli przyjemność ponownie uczestniczyć w tym wydarzeniu dzięki uprzejmości swojego Patrona czyli Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Tematyka drugiego dnia Kongresu w którym mieliśmy okazję uczestniczyć, była dla studentów szczególnie ciekawa, ponieważ dotyczyła pojawiających się nowych wyzwań na rynku ubezpieczeń. Tego dnia odbyły się dwa bloki tematyczne, pierwszy z nich zatytułowany „Czy zdigitalizowane ubezpieczenia będą odporne cyfrowo ? ” poruszał kwestie związane z wyzwaniami dotyczącymi cyfryzacji sektora finansowego.

Drugi panel: „Czy postpandemiczna rzeczywistość będzie zielona?” dotyczył szeroko rozumianych zagadnień dotyczących pandemii oraz wyzwań związanych ze zmianami klimatu. Po wykładzie studenci mieli okazję rozmowy z Panią Iwoną Szczęsną - Managerem Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej Dyrektorem Oddziału PIU w Brukseli.

W obradach uczestniczyło aż szesnastu Studentów WZR oraz dr Piotr Pisarewicz.

Członkowie Koła Naukowego serdecznie dziękują organizatorom Kongresu oraz Zarządowi Polskiej Izby Ubezpieczeń za możliwość ponownego udziału w tak znaczącym dla rynku wydarzeniu. Wyrażają również głęboką nadzieję, iż w przyszłości współpraca będzie kontynuowana.

 

Prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska wyróżniona nagrodą Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego »
Data publikacji: Środa, 20 października 2021 roku

Prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska wyróżniona nagrodą Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska została wyróżniona II nagrodą Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego w kategorii najlepsza książka naukowa w roku 2020 za książkę pt. Behawioralny portfel inwestycyjny. Mózg. Emocje. Luka behawioralna.

Serdecznie gratulujemy.

 

Studenci Wydziału Zarządzania zakwalifikowani do Akademii Europejskiego Kongresu Finansowego »
Data publikacji: Poniedziałek, 07 czerwca 2021 roku

Studenci Wydziału Zarządzania zakwalifikowani do Akademii Europejskiego Kongresu Finansowego

Miło nam poinformować, że pani Emilia Koniszewska oraz pan Remigiusz Świątkowski, studenci kierunku Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne, przeszli pozytywnie dwa etapy kwalifikacyjne do Akademii EKF (Europejski Kongres Finansowy).

Ponadto eseje: Emilii Koniszewskiej pt.  "Obecna i przyszła codzienność" oraz Remigiusza Świątkowskiego pt. „Pandemia jako szansa na e-administracyjny sukces Polski”, zostaną opublikowane jako jedne z 40 najlepszych w publikacji pt. "Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie".

Rekomendacji do Akademii EKF udzieliła studentom dr Kamila Bielawska (Katedra Bankowości i Finansów), która jest koordynatorem wydziałowym kierunku Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne.

Szczegółowe informacje

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!