Strona główna » Katedra Bankowości i Finansów
Konsultacje
Obecnie mamy drugi tydzień.
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 08.45-09.45
pok. 301
Tydzień I:
Piątek
godz. 11.15-12.15
pok. 301
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 11.15-12.15
online
Tydzień II:
Piątek
godz. 11.15-12.15
online
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 18.30-19.30
online
Tydzień I:
Wtorek
godz. 12.15-13.15
pok. 217
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 18.30-19.30
online
Tydzień II:
Wtorek
godz. 12.15-13.15
pok. 217
Tydzień I:
Czwartek
godz. 07.30-08.30
online
Tydzień I:
Piątek
godz. 09.30-10.30
pok. 223
Tydzień II:
Czwartek
godz. 07.30-08.30
Tydzień II:
Piątek
godz. 11.15-12.15
pok. 223
Tydzień I:
Środa
godz. 08.45-09.45
pok. 202
Tydzień I:
Czwartek
godz. 10.15-11.15
online
Tydzień II:
Czwartek
godz. 10.15-11.15
Tydzień II:
Środa
godz. 13.00-14.00
pok. 202
Tydzień I:
Środa
godz. 09.00-10.00
online
Tydzień I:
Czwartek
godz. 13.00-14.00
pok. 217
Tydzień II:
Środa
godz. 09.00-10.00
online
Tydzień II:
Czwartek
godz. 09.30-10.30
pok. 217
Tydzień I:
Wtorek
godz. 11.00-12.00
pok. 218
Tydzień II:
Wtorek
godz. 11.00-12.00
pok. 218
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 19.00-20.00
pok. 301
Tydzień I:
Czwartek
godz. 13.00-14.00
pok. 301
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 19.00-20.00
pok. 301
Tydzień II:
Środa
godz. 15.00-16.00
pok. 301
Tydzień I:
Środa
godz. 18.00-19.00
online
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 16.45-17.45
pok. 223
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 15.00-16.00
pok. 223
Tydzień II:
Środa
godz. 18.00-19.00
online
Tydzień I:
Wtorek
godz. 08.00-09.00
online
Tydzień I:
Środa
godz. 10.15-11.15
pok. 223
Tydzień II:
Wtorek
godz. 08.00-09.00
online
Tydzień II:
Środa
godz. 10.15-11.15
pok. 223
Tydzień I:
Wtorek
godz. 11.15-12.15
pok. 212
Tydzień II:
Wtorek
godz. 13.00-14.00
pok. 212
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 14.15-15.15
pok. 211
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 14.15-15.15
pok. 211
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 13.00-14.00
pok. 211
Tydzień I:
Środa
godz. 10.30-11.30
online
Tydzień II:
Piątek
godz. 09.30-10.30
pok. 211
Tydzień II:
Wtorek
godz. 11.30-12.30
online
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 14.15-15.15
pok. 202
Tydzień I:
Piątek
godz. 10.30-11.30
online
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 14.45-15.45
online
Tydzień II:
Środa
godz. 08.45-09.45
pok. 202
Tydzień I:
Piątek
godz. 11.15-12.15
online
Tydzień I:
Środa
godz. 08.45-09.45
pok. 226
Tydzień II:
Środa
godz. 11.15-12.15
pok. 226
Tydzień II:
Piątek
godz. 11.15-12.15
online
Tydzień I:
Piątek
godz. 11.30-12.30
online
Tydzień II:
Piątek
godz. 11.30-12.30
pok. 226
Tydzień I:
Środa
godz. 08.00-09.00
online
Tydzień I:
Piątek
godz. 14.00-15.00
online
Tydzień II:
Środa
godz. 08.00-09.00
online
Tydzień II:
Piątek
godz. 14.00-15.00
online
Tydzień I:
Wtorek
godz. 09.45-10.45
pok. 223
Tydzień I:
Środa
godz. 09.45-10.45
pok. 223
Tydzień II:
Wtorek
godz. 11.30-12.30
pok. 223
Tydzień II:
Czwartek
godz. 08.15-09.15
pok. 223
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 14.00-15.00
pok. 202
Tydzień I:
Wtorek
godz. 14.00-15.00
pok. 202
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 08.40-09.40
pok. 202
Tydzień II:
Wtorek
godz. 14.00-15.00
pok. 202