Strona główna » Katedra Bankowości i Finansów
Współpraca

 

Katedra Bankowości i Finansów współpracuje z:

 • Pracodawcami Pomorza (największą i najstarszą organizacją pracodawców na Pomorzu);
 • State Street (III edycje State Street Academy);
 • Olivia Business Centre;
 • Pomorskim Instytutem Naukowym im. Brunona Synaka;
 • Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział Gdańsk;
 • Praktykami i ekspertami z urzędów skarbowych, Regionalnej Izby Obrachunkowej;
 • Studenckim Forum Business Centre Club;
 • Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości.

 

Pracownicy Katedry Bankowości i Finansów współpracują z jednostkami zagranicznymi, realizując tam m.in. staże i zajęcia dydaktyczne, np.:

 • South-Eastern Finland University of Applied Sciences, Mikkeli, Finlandia;
 • University of Eastern Finland, Kuopio, Finlandia;
 • Poliecnico do Porto, Porto, Portugalia;
 • Universitete Paris-Est Creteil, Paryż, Francja