Strona główna » Analiza danych - Big Data
Analiza danych - Big Data
Rekrutacja

Sylwetka kandydata

Kandydat na studia podyplomowe to osoba posiadająca wykształcenie wyższe: tytuł licencjata lub magistra (ukończone studia I lub II stopnia lub jednolite studia magisterskie).

Zasady naboru

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Limit miejsc

Minimalnie: 18 osób.
Maksymalnie: 25 osób.

Dokumenty rekrutacyjne

  1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych);
  2. Odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczona kopia dyplomu.
 
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem narzędzia Internetowej Rejestracji Kandydatów na Studia Podyplomowe - IRK.
 
Etapy
  1. Rejestracja w IRK: 29.06.2020 r. - 02.10.2020 r.
  2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: 10.09.2020 r. - 02.10.2020 r.
  3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: 05.10.2020 r.

Miejsce dostarczania dokumentów

Sekretariat Katedry Statystyki, Wydział Zarządzania, 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101, pok. 132.

Opłaty

Opłata semestralna w roku akademickim 2020/2021 wynosi 3 300 zł, a całościowa - 6 600 zł.