Strona główna » Wymiana studentów i pracowników

Składanie wniosków o wyjazd: od 16.02.2021 do 01.03.2021 (I część rekrutacji)

Wniosek o wyjazd 

Studenci 3 roku studiów pierwszego stopnia, ubiegający się o wyjazd na 1 roku studiów 2 stopnia, zobowiązani są do wniosku o wyjazd załączyć poniższe oświadczenie:

Oświadczenie dla studentów 3 roku studiów 1 stopnia 

Skany wniosków wraz załącznikami (np. certyfikaty językowe, zaświadczenia o działalności studenckiej) należy przesyłać na adres aleksandra.sobańska-psiuk@ug.edu.pl do godz. 14.00 w dniu 1.03.2021.

Informacje dotyczące certyfikatów językowych ze Studium Języków Obcych UG: http://sjo.ug.edu.pl/certyfikaty