Strona główna » Wymiana studentów i pracowników

 

Rozmowy kwalifikacyjne w języku angielskim:

26-29.02.2024

(II część rekrutacji).

Rozmowa kwalifikacyjna w dniach 26-29.02.2024 (Lista do pobrania)

Rozmowy - pokój 218.

 

UWAGA! Prosimy o oczekiwanie 15 minut przed planowaną godziną rozmowy kwalifikacyjnej, ze względu na ewentualne przesunięcia. Nie stawienie się na rozmowie jest równoważne z dyskwalifikacją. W przypadku uzasadnionej nieobecności, prosimy o pilny kontakt z Panią Prodziekan, e-mail: a.szczepaniak@ug.edu.pl