Strona główna » Wymiana studentów i pracowników

Rozmowy kwalifikacyjne w języku angielskim:

03-04.03.2021 r. (II część rekrutacji).

UWAGA! Prosimy o oczekiwanie w poczekalni na 15 minut przed planowaną godziną rozmowy kwalifikacyjnej, ze względu na ewentualne przesunięcia. Nie stawienie się na rozmowie jest równoważne z dyskwalifikacją .W przypadku uzasadnionej nieobecności, prosimy o pilny kontakt z Panią Prodziekan, e-mail: a.szczepaniak@ug.edu.pl