Strona główna » Cyryl Kotyla
Cyryl Kotyla
Cyryl Kotyla

dr Cyryl Kotyla

Stanowisko:
Adiunkt
202a
(+48 58) 523 11 56

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 08.00-08.45
pok. 202a
Tydzień I:
Wtorek
godz. 11.15-12.00
pok. 202a
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 08.00-08.45
pok. 202a
Tydzień II:
Wtorek
godz. 11.15-12.00
pok. 202a

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Podatki w księgach rachunkowych
  • Rachunkowość skomputeryzowana
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Podatki w księgach rachunkowych
  • Rachunkowość skomputeryzowana
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Odroczony podatek dochodowy

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

1.Ujęcie bilansowe i podatkowe aktywów trwałych
2.Instrumenty finansowe i ich wykorzystanie dla celów inwestycyjnych
3.Rachunkowość zabezpieczeń
4.Bilansowe i podatkowe ujęcie przychodów i kosztów
5.Amortyzacja bilansowa i podatkowa
6.Inne zagadnienia rachunkowości finansowej i prawa podatkowego

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje