Strona główna » Dariusz Wieczorek
Dariusz Wieczorek
Dariusz Wieczorek

dr Dariusz Wieczorek

Konsultacje

Tydzień I:
Czwartek
godz. 11.00-12.00
online
Tydzień I:
Piątek
godz. 10.30-11.30
pok. 209
Tydzień II:
Czwartek
godz. 11.00-12.00
pok. 209
Tydzień II:
Piątek
godz. 13.00-14.00
pok. 209

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Controlling finansowy
  • Controlling operacyjny
  • Finanse przedsiębiorstw
  • Podstawy controllingu
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Controlling operacyjny
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Narzędzia controllingu
  • Restrukturyzacja finansowa
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Restrukturyzacja finansowa

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:
Problematyka seminarium będzie dotyczyć głównie następujących zagadnień:
• podejmowanie decyzji w zakresie źródeł i form kapitałów,
• gospodarowanie majątkiem przedsiębiorstwa (zarządzanie aktywami obrotowymi, efektywność inwestycji),
• zarządzanie płynnością przedsiębiorstw,
• rentowność przedsiębiorstwa,
• restrukturyzacja przedsiębiorstw (aspekty finansowe),
• zarządzanie wartością przedsiębiorstw (Value Based Management),
• przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym,
• controlling finansowy w przedsiębiorstwie,
• budżetowanie w przedsiębiorstwie,
• finansowe aspekty zarządzania projektami (np. analiza wartości uzyskanej).

Przykładowe tematy prac:
1. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
2. Wdrażanie systemu controllingu finansowego w przedsiębiorstwie
3. Emisja akcji jako źródło pozyskiwania kapitału
4. Finansowe aspekty restrukturyzacji przedsiębiorstwa

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:
Problematyka seminarium będzie dotyczyć głównie następujących zagadnień:
• podejmowanie decyzji w zakresie źródeł i form kapitałów,
• gospodarowanie majątkiem przedsiębiorstwa (zarządzanie aktywami obrotowymi, efektywność inwestycji),
• zarządzanie płynnością przedsiębiorstw,
• rentowność przedsiębiorstwa,
• restrukturyzacja przedsiębiorstw (aspekty finansowe),
• zarządzanie wartością przedsiębiorstw (Value Based Management),
• przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym,
• controlling finansowy w przedsiębiorstwie,
• budżetowanie w przedsiębiorstwie,
• finansowe aspekty zarządzania projektami (np. analiza wartości uzyskanej).

Przykładowe tematy prac:
1. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
2. Wdrażanie systemu controllingu finansowego w przedsiębiorstwie
3. Emisja akcji jako źródło pozyskiwania kapitału
4. Finansowe aspekty restrukturyzacji przedsiębiorstwa

Egzaminy i zaliczenia

 • Controlling operacyjny [w]
 • gr.: S31-31
  Środa 09.02.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

Publikacje