Strona główna » Dariusz Wieczorek
Dariusz Wieczorek
Dariusz Wieczorek

dr Dariusz Wieczorek

Stanowisko:
Adiunkt
209
(+48 58) 523 14 21

Konsultacje

Tydzień I:
Wtorek
godz. 11.15-12.00
pok. 209
Tydzień I:
Czwartek
godz. 11.15-12.00
pok. 209
Tydzień II:
Wtorek
godz. 11.15-12.00
pok. 209
Tydzień II:
Czwartek
godz. 11.15-12.00
pok. 209

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Controlling finansowy
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Controlling finansowy
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Narzędzia controllingu
  • Restrukturyzacja finansowa
  • Seminarium magisterskie
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Narzędzia controllingu
  • Restrukturyzacja finansowa

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:
Problematyka seminarium będzie dotyczyć głównie następujących zagadnień:
• podejmowanie decyzji w zakresie źródeł i form kapitałów,
• gospodarowanie majątkiem przedsiębiorstwa (zarządzanie aktywami obrotowymi, efektywność inwestycji),
• zarządzanie płynnością przedsiębiorstw,
• rentowność przedsiębiorstwa,
• restrukturyzacja przedsiębiorstw (aspekty finansowe),
• zarządzanie wartością przedsiębiorstw (Value Based Management),
• przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym,
• controlling finansowy w przedsiębiorstwie,
• budżetowanie w przedsiębiorstwie,
• finansowe aspekty zarządzania projektami (np. analiza wartości uzyskanej).

Przykładowe tematy prac:
1. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
2. Wdrażanie systemu controllingu finansowego w przedsiębiorstwie
3. Emisja akcji jako źródło pozyskiwania kapitału
4. Finansowe aspekty restrukturyzacji przedsiębiorstwa

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:
Problematyka seminarium będzie dotyczyć głównie następujących zagadnień:
• podejmowanie decyzji w zakresie źródeł i form kapitałów,
• gospodarowanie majątkiem przedsiębiorstwa (zarządzanie aktywami obrotowymi, efektywność inwestycji),
• zarządzanie płynnością przedsiębiorstw,
• rentowność przedsiębiorstwa,
• restrukturyzacja przedsiębiorstw (aspekty finansowe),
• zarządzanie wartością przedsiębiorstw (Value Based Management),
• przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym,
• controlling finansowy w przedsiębiorstwie,
• budżetowanie w przedsiębiorstwie,
• finansowe aspekty zarządzania projektami (np. analiza wartości uzyskanej).

Przykładowe tematy prac:
1. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
2. Wdrażanie systemu controllingu finansowego w przedsiębiorstwie
3. Emisja akcji jako źródło pozyskiwania kapitału
4. Finansowe aspekty restrukturyzacji przedsiębiorstwa

Egzaminy i zaliczenia

 • Controlling finansowy [w]
 • grupa: N31-31
  Niedziela 16.06.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-307
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S31-31
  Wtorek 18.06.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-206
  Z
  termin pierwszy

 • Controlling projektów [w, WDW]
 • grupa: WDW
  Wtorek 18.06.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-206
  Z
  termin pierwszy

 • Narzędzia controllingu [w]
 • grupa: S41-05
  Czwartek 13.06.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-307
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N41-05
  Niedziela 16.06.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-307
  Z
  termin pierwszy

Publikacje