Strona główna » Dorota Buchnowska
Dorota Buchnowska
Dorota Buchnowska
Aktualizacja: Poniedziałek, 21 sierpnia 2017 roku, godz. 10:37

dr Dorota Buchnowska

Stanowisko:
Adiunkt
C-29
(+48 58) 523 14 54

Konsultacje

Tydzień I:
Wtorek
godz. 15.00-15.45
pok. C-29
Tydzień I:
Piątek
godz. 09.45-10.30
pok. C-29
Tydzień II:
Wtorek
godz. 15.00-15.45
pok. C-29
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 10.30-11.15
pok. C-29

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Metodyka pisania pracy dyplomowej
  • Procesy Informacyjne w Zarządzaniu
  • Rozwiązania IT dla firm sektora MŚP
  • Seminarium licencjackie
  • Technologia informacyjna
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Metodyka pisania pracy dyplomowej
  • Procesy Informacyjne w Zarządzaniu
  • Technologia informacyjna
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Customer Knowledge Management
  • Ekonomika Przedsięwzięć Informatycznych
  • ERP w zarządzaniu zasobami ludzkimi
  • Informatyka ekonomiczna
  • Serwisy społecznościowe w biznesie
  • Systemy CRM
  • Systemy IT w małych przedsiębiorstwach
  • Wizualizacja danych
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Strategia informatyzacji

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Aplikacje Informatyczne w Biznesie

PROPONOWANA TEMATYKA PRAC LICENCJACKICH:

1. Systemy wspierające zarządzanie relacjami z klientami (CRM);
2. Systemy wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem (ERP/ERPII);
3. Technologie mobilne w przedsiębiorstwie;
4. Analiza danych dla potrzeb wspomagania decyzji (Business Intelligence) ;
5. Marketing w Internecie;
6. Wykorzystanie technologii informatycznych w zarządzaniu małą firmą;
7. Nauczanie przez Internet (e-learning);
8. Serwisy internetowe - projektowanie, wdrażanie, personalizacja, ocena funkcjonowania;
9. Projektowanie i tworzenie aplikacji;
10. Projekty wdrożeniowe systemów informatycznych;
11. Zastosowanie TI/ICT w przedsiębiorstwach;
12. TI wspierające zarządzanie wiedzą;
13. Strategia informatyzacji przedsiębiorstwa;
14. Badanie wykorzystania IT/ICT w przedsiębiorstwie;
15. Technologie informacyjno-komunikacyjne w administracji;
16. Web 2.0 - wykorzystanie w komunikacji z klientami, marketingu, jako źródło informacji.

 

Egzaminy i zaliczenia

 • Customer Knowledge Management [lab]
 • grupa: S52-05
  Środa 16.01.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-24
  Z
  termin pierwszy

 • Ekonomika Przedsięwzięć Informatycznych [w]
 • grupa: S52-05
  Środa 16.01.2019
  godz.: 15.15-16.45
  sala C-24
  Z
  termin pierwszy

 • ERP w zarządzaniu zasobami ludzkimi [lab]
 • gr.: S52-05
  Piątek 31.05.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala C-25
  Z
  termin pierwszy

 • Informatyka ekonomiczna [lab]
 • grupa: S42-05
  Wtorek 15.01.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala C-25
  Z
  termin pierwszy

 • Metodyka pisania pracy dyplomowej [ćw]
 • gr.: N22-31
  Sobota 11.05.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala B-23
  Z
  termin pierwszy

 • Metodyka pisania pracy dyplomowej [w]
 • gr.: S22-31
  Poniedziałek 03.06.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala C-21
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S22-32
  Poniedziałek 03.06.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala C-21
  Z
  termin pierwszy

 • Procesy Informacyjne w Zarządzaniu [w]
 • grupa: N23-01
  Sobota 08.12.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala C-20
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N23-02
  Sobota 08.12.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala C-20
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N23-01
  Sobota 05.01.2019
  godz.: 17.00-17.45
  sala C-20
  Z
  termin drugi

  grupa: N23-02
  Sobota 05.01.2019
  godz.: 17.00-17.45
  sala C-20
  Z
  termin drugi

  grupa: S23-01
  Środa 23.01.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S23-02
  Środa 23.01.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S23-04
  Środa 23.01.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S23-05
  Środa 23.01.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S23-06
  Środa 23.01.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S23-01
  Poniedziałek 04.02.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala C-4
  Z
  termin drugi

  grupa: S23-02
  Poniedziałek 04.02.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala C-4
  Z
  termin drugi

  grupa: S23-03
  Poniedziałek 04.02.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala C-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S23-04
  Poniedziałek 04.02.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala C-4
  Z
  termin drugi

  grupa: S23-05
  Poniedziałek 04.02.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala C-4
  Z
  termin drugi

  grupa: S23-06
  Poniedziałek 04.02.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala C-4
  Z
  termin drugi

 • Rozwiązania IT dla firm sektora MŚP [w, WDW]
 • gr.: S24-01
  Wtorek 28.05.2019
  godz.: 17.00-18.30
  sala C-25
  Z
  termin pierwszy

 • Seminarium licencjackie []
 • gr.: S32-51
  Wtorek 04.06.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-25
  Z
  termin pierwszy

 • Seminarium licencjackie [sem]
 • grupa: S32-51
  Wtorek 22.01.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-5
  Z
  termin pierwszy

 • Serwisy społecznościowe w biznesie [w]
 • gr.: S42-05
  Poniedziałek 03.06.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-25
  Z
  termin pierwszy

 • Strategia informatyzacji [w]
 • grupa: N52-15
  Sobota 05.01.2019
  godz.: 17.45-20.15
  sala C-36
  Z
  termin pierwszy

 • Systemy CRM [w]
 • gr.: S42-05
  Wtorek 28.05.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-25
  E
  termin pierwszy

 • Systemy IT w małych przedsiębiorstwach [lab]
 • grupa: S42-05
  Wtorek 22.01.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala C-25
  Z
  termin pierwszy

 • Technologia informacyjna [ćw]
 • grupa: N11-02
  Sobota 12.01.2019
  godz.: 11.30-14.15
  sala C-25
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N11-01
  Niedziela 13.01.2019
  godz.: 11.30-15.00
  sala C-36
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S11-01
  Czwartek 17.01.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-25
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S11-02
  Czwartek 17.01.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-24
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S12-01
  Środa 23.01.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-24
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S12-02
  Środa 23.01.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-24
  Z
  termin pierwszy

 • Wizualizacja danych [lab]
 • gr.: S42-05
  Wtorek 04.06.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-36
  Z
  termin pierwszy

Publikacje