Strona główna » Dorota Ciołek
Dorota Ciołek

dr hab. Dorota Ciołek, prof. nadzw.

Stanowisko:
Profesor UG
114
(+48 58) 523 14 04

Konsultacje

Tydzień I:
Wtorek
godz. 11.30-13.00
pok. 114
Tydzień II:
Wtorek
godz. 11.30-13.00
pok. 114

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Badania operacyjne
  • Modelowanie popytu konsumpcyjnego
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Badania operacyjne
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Analiza procesów makroekonomicznych
  • Analiza szeregów przekrojowo-czasowych
  • Seminarium magisterskie

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analityka gospodarcza

Tytuł seminarium: Modelowanie makroekonomiczne

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 • Badanie wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na produktywność polskich przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego.
 • Ekonometryczna analiza wzrostu gospodarczego w krajach Unii Europejskiej. Weryfikacja hipotez makroekonomicznych. 
 • Badanie konwergencji regionalnej w Polsce i w całej Unii Europejskiej.
 • Modelowanie popytu na usługi ubezpieczeniowe.
 • Modelowanie popytu na rynku nieruchomości.
 • Wykorzystanie narzędzi analizy zależności przestrzennych do badania rozwoju ekonomicznego polskich regionów na poziomie powiatów, podregionów i województw.

Przykładowe tematy prac licencjackich:

 1. Dyfuzja technologii poprzez bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w latach 1993-2008.
 2. Analiza determinant popytu na ubezpieczenia na życie w krajach Unii Europejskiej.
 3. Czy stopa bezrobocia rejestrowanego w wybranym powiecie wypływa na poziom bezrobocia w sąsiednich powiatach? – model autokorelacji przestrzennej.
 4. Determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego w polskich podregionach.

Egzaminy i zaliczenia

 • Analiza szeregów przekrojowo-czasowych [lab]
 • grupa: S52-01
  Wtorek 14.01.2020
  godz.: 13.30-15.00
  sala B-1
  Z
  termin pierwszy

 • Analiza szeregów przekrojowo-czasowych [w]
 • grupa: S52-01
  Wtorek 28.01.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala A-321
  Z
  termin pierwszy

 • Badania operacyjne [w]
 • grupa: N32-51
  Sobota 01.02.2020
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-23
  E
  termin pierwszy

  grupa: S32-21
  Poniedziałek 03.02.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-21
  E
  termin pierwszy

  grupa: S32-41
  Poniedziałek 03.02.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-21
  E
  termin pierwszy

Publikacje