Strona główna » Katedra Ekonometrii
Terminy

VI KONFERENCJA NAUKOWA
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej
Sopot, 06-08.05.2015


 

Zgłoszenie uczestnictwa  

•   z referatem     

30.03.2015

•   bez referatu

30.03.2015
Przesłanie streszczenia referatu 30.03.2015
Informacja o zakwalifikowaniu referatu do prezentacji 03.04.2015
Wniesienie opłaty konferencyjnej 10.04.2015
Przesłanie ostatecznej wersji artykułu do recenzji 30.09.2015