Strona główna » Katedra Ekonometrii
Opłaty konferencyjne

VI KONFERENCJA NAUKOWA
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej
Sopot, 06-08.05.2015 


 
Opłata konferencyjna wynosi 780 zł.
Opłata za uczestnictwo bez referatu wynosi 650 zł.
Opłata dla doktorantów i studentów 580 zł.

W ramach opłaty organizatorzy konferencji zapewniają Uczestnikom: wyżywienie w trakcie obrad, imprezy towarzyszące, materiały konferencyjne oraz egzemplarz czasopisma „Zarządzanie i Finanse” zawierający zakwalifikowane do publikacji artykuły powstałe po konferencji.
 
Uwaga: koszty zakwaterowania Uczestnicy uiszczają indywidualnie w hotelach.
 
Opłatę konferencyjną prosimy przelać do 10.04.2015 na konto:
 
59 1240 1271 1111 0010 4368 2415 Bank PEKAO S.A. IV O/Gdańsk
z dopiskiem: subkonto K-203, imię i nazwisko uczestnika, MODELOWANIE 2015.
 
NIP 584-020-32-39